Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Jest decyzja o przebiegu rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno-Jasło

Opublikowano: 2022-07-04 20:49:48, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Burmistrz Brzostku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Decyzja środowiskowa ostatecznie ustaliła przebieg inwestycji.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 swoim zakresem obejmie odcinek drogi o długości ok. 34,45 km. Trasa, zlokalizowana będzie w granicach powiatu dębickiego i jasielskiego, w obrębie sześciu gmin: Jodłowa, Brzostek, Brzyska, Jasło (gmina miejska) i Jasło (gmina wiejska), Kołaczyce i Pilzno. W ramach zadania wybudowane zostaną obwodnice Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Projektowana droga będzie posiadać klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Będzie drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Każdy o szerokości 3,5 m.

 

Rozbudowa DK73, dla której wydano decyzję środowiskową, podzielono na trzy odcinki. Dla każdego analizowano kilka wariantów, z czego jako warianty inwestycyjne wskazano:

 

- Odcinek I wariant W2a (dł. ok. 7,92 km, w tym ok. 2,32 km po nowym śladzie) Początek odcinka to skrzyżowanie ulic Stefana Żeromskiego i Lwowskiej w Pilźnie, koniec to granica gminy Pilzno. Na tym odcinku zlokalizowana jest obwodnica Pilzna.

 

- Odcinek II wariant W1b (dł. ok. 19,48 km, w tym ok. 12,91 km po nowym śladzie) Początek odcinka to granica gminy Pilzno i gminy Brzostek, koniec to granica gminy Kołaczyce i gminy Jasło. Na tym odcinku zlokalizowana jest obwodnica Brzostku i Kołaczyc. Korpus drogowy będzie tu odcinkowo pełnił także funkcję wałów przeciwpowodziowych.

 

- Odcinek III wariant W2a (dł. ok. 7,05 km, w tym ok. 6,17 km po nowym śladzie) Początek tego odcinka to granica gminy Kołaczyce i gminy Jasło, koniec to miejsce włączenia do drogi krajowej nr 28 za Jasłem (zachodnia część miasta). Na tym odcinku zlokalizowana jest obwodnica Jasła.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Zaawansowanie prac przygotowawczych

Dla obwodnic Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła, które przygotowywane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, aktualnie opracowywane są Koncepcje programowe:

- obwodnica Jasła w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),

- obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.),

- obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 496 743,95 zł, wykonawca: KLOTOIDA, termin realizacji: marzec 2023 r.).

 

Dodatkowo w ramach inwestycji, rozbudowane zostanie ok. 9,3 km DK73. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. Jeszcze w lipcu br. planujemy ogłosić przetarg na opracowanie koncepcji technicznej.

 

Przygotowane KP będą podstawą do ogłoszenia przetargów na realizację w/w zadań w systemie projektuj i buduj.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Droga krajowa nr 73 należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch w kierunku północ–południe oraz jednocześnie stanowi część szlaku komunikacyjnego prowadzącego od autostrady A4 do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku. Celem zadania jest więc przede wszystkim przejęcie ruchu tranzytowego z terenu miast: Pilzno, Brzostek, Kołaczyce i Jasło, zwiększenie płynności układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników. Nowa droga to również odpowiednie parametry nośności nawierzchni dla pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.