Co z rozbudową drogi wojewódzkiej na odcinku Uherce Mineralne - Solina?

Opublikowano: 2022-06-29 08:29:43, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Spieszymy donieść, że na razie chyba guzik z tego. O ile oczywiście PZDW nie wytrzaśnie skądś dodatkowych 100 mln zł.

Fot. PZDW (zdjęcie ilustracyjne)

Fot. PZDW (zdjęcie ilustracyjne)

 

Chodzi o przebudowę ponad 10 km odcinka tej drogi, przebiegającej przez miejscowości Uherce Mineralne, Orelec, Bóbrka i Solinę.

 

Jedyną ofertę w przetargu złożyła warszawska firma Budimex, która zażyczyła sobie za realizację zamówienia 175 040 887 zł. Problem w tym, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oszacował koszt inwestycji na 73 600 000 zł (przynajmniej tyle widnieje w dokumentacji przetargowej).

Razem Możemy Więcej

 

Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu: „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach”.

 

Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: „rozbudowę jednojezdniowej drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Uherce Mineralne - Solina doprowadzając jej parametry geometryczne oraz techniczne do drogi klasy G, w tym: budowę nowej jezdni drogi; przebudowę chodników, budowę ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowę/budowę zatok autobusowych; budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogi; rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi oraz powiatowymi, rozbiórkę istniejących i budowę nowych obiektów inżynierskich w tym wykonanie odcinkowego zabezpieczenia brzegów i koryt cieków wodnych w niezbędnym zakresie, budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane na odcinku drogi oraz konstrukcji oporowych z miejscach gdzie zachodzi konieczność ograniczenia zajętości terenu; budowę i przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej (…); oświetlenia drogi oraz budowę ewentualnych krótkich odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej”

 

Inwestycja ma potrwać 35 miesięcy.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij