Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Parlament Europejski zatwierdza plany uzupełnienia rezerw gazu przed zimą

Opublikowano: 2022-06-26 11:48:26, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

W odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą Unia planuje uzupełnić strategiczne rezerwy gazu przed zimą, co zapewni bezpieczeństwo dostaw energii.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Nowe rozporządzenie, uzgodnione już z ministrami państw członkowskich Unii, ustala, że magazyny gazu należy do 1 listopada 2022 roku wypełnić w przynajmniej 80%. Państwa członkowskie i operatorzy powinni starać się napełnić magazyny w 85%. W kolejnych latach poziom wypełnienia magazynów powinien wynosić 90%. Dzięki temu Europejczycy będą w mniejszym stopniu narażeni na ewentualne szoki podażowe. W rozporządzeniu podkreślono, że kraje Unii powinny dywersyfikować źródła dostaw gazu i zwiększać efektywność energetyczną.

Obowiązkowa certyfikacja magazynów gazu

Zgodnie z rozporządzeniem magazyny gazu staną się infrastrukturą krytyczną. Wszyscy operatorzy magazynów będą musieli poddać się nowej obowiązkowej certyfikacji. Zmniejszy to ryzyko ingerencji z zewnątrz. Operatorzy, którzy nie uzyskają takiej certyfikacji, będą musieli zrezygnować z własności lub kontroli nad unijnymi magazynami gazu.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Wspólne zamówienia

Do sierpnia 2022 roku Komisja wyda wytyczne dotyczące sposobu, w jaki kraje Unii mogą wspólnie zamawiać gaz. Taki mechanizm wspólnych zamówień mogą uruchomić co najmniej dwa państwa członkowskie.

- Przyjęte rozporządzenie jest odpowiedzią na obecną sytuację, kiedy to Gazprom używa dostaw energii jako broni. Stworzyliśmy więc dla siebie tarczę - powiedział poseł Jerzy Buzek (PPE, Polska), który kieruje zespołem negocjacyjnym Parlamentu. - Dzięki rozporządzeniu nikt już nie użyje energii jako broni, sami będziemy odpowiedzialni za nasze zdolności magazynowe. Możemy również formalnie rozpocząć wspólne zakupy gazu ziemnego w UE.

- Kraje o dużych pojemnościach magazynowych będą zobowiązane do przechowywania w nich co najmniej 35% swojego zużycia. Kraje, które nie mają zdolności magazynowych, będą musiały zawrzeć umowy z innymi państwami członkowskimi na magazynowanie dla nich niezbędnych ilości gazu. Jest to mechanizm solidarności, do którego zachęca to rozporządzenie”, powiedział sprawozdawca i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Cristian Buşoi (PPE, Rumunia).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wystąpienia można obejrzeć tutaj.

Przepisy przyjęto w czwartek stosunkiem głosów 490 do 47, przy 55 głosach wstrzymujących się. Teraz musi zatwierdzić je Rada, po czym zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym i będą mogły wejść w życie.

 .