Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Dotacje na zakładanie Projekt pt. „Zorientowani na biznes”

Opublikowano: 2022-05-18 14:54:45, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Dotacje na zakładanie działąności gospodarczej na Podkarpaciu. Zobacz listę projektów

 

Projekt pt. „Zorientowani na biznes” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2022–30.06.2023

 

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Wartość projektu: 2 074 466,40 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 2 052 226,40 PLN

 

Cel główny: podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości 48 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 25 kobiet i 23 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 41 osób, które założą działalność gospodarczą.

 

Cel szczegółowy POWER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującej wyłącznie:

 

szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności – 48 uczestników projektu

udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) – 41 uczestników projektu

finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6m-cy – 41 uczestników projektu.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozum KC). Co najmniej 50% stanowić będą osoby zamieszkałe miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg).

 

Ponadto projekt skierowany jest do osób, które:

nie posiadały wpisu do CEIDG

nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

nie mają zawieszonej działalności gospodarczej

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

nie zamierzają zakładać rolniczej działalności gospodarczej oraz działalności komorniczej

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

doradztwo zawodowe – 1h

szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godz.

zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie

bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 zł

finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 800,00 zł netto/miesiąc.

 

Rekrutacja:

Nabór do projektu prowadzony będzie w ramach 1 edycji:

– I edycja: 48 Uczestników – planowany termin naboru: kwiecień 2022 r.

Bezzwrotne wsparcie otrzyma 41 osób.

 

Biuro projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szopena 51, 35-959 Rzeszów

 

Kontakt:

Tel.: 17 86 76 244

Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij