Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Dotacje na zakładanie Projekt pt. „Zorientowani na biznes”

Opublikowano: 2022-05-18 14:54:45, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Dotacje na zakładanie działąności gospodarczej na Podkarpaciu. Zobacz listę projektów

 

Projekt pt. „Zorientowani na biznes” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2022–30.06.2023

 

Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

Wartość projektu: 2 074 466,40 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 2 052 226,40 PLN

 

Cel główny: podniesienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości 48 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 25 kobiet i 23 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 41 osób, które założą działalność gospodarczą.

 

Cel szczegółowy POWER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującej wyłącznie:

 

szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności – 48 uczestników projektu

udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) – 41 uczestników projektu

finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6m-cy – 41 uczestników projektu.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozum KC). Co najmniej 50% stanowić będą osoby zamieszkałe miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg).

 

Ponadto projekt skierowany jest do osób, które:

nie posiadały wpisu do CEIDG

nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

nie mają zawieszonej działalności gospodarczej

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

nie zamierzają zakładać rolniczej działalności gospodarczej oraz działalności komorniczej

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

doradztwo zawodowe – 1h

szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godz.

zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie

bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 zł

finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 800,00 zł netto/miesiąc.

 

Rekrutacja:

Nabór do projektu prowadzony będzie w ramach 1 edycji:

– I edycja: 48 Uczestników – planowany termin naboru: kwiecień 2022 r.

Bezzwrotne wsparcie otrzyma 41 osób.

 

Biuro projektu

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szopena 51, 35-959 Rzeszów

 

Kontakt:

Tel.: 17 86 76 244

Piotr Stącel: e-mail: pstacel@rarr.rzeszow.pl

Agnieszka Kojder – Walaszek: e -mail: akojder@rarr.rzeszow.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.

Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij