Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik - oferta pracy

Opublikowano: 2022-05-14 14:50:32, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Kandydat na stanowisko inspektora kontroli Zakładu

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Kontroli Płatników Składek

Al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Przygotowuje się do pracy na stanowisku inspektora kontroli Zakładu poprzez odbycie stażu zawodowego polegającego na:

udziale w szkoleniach organizowanych przez Centra Szkoleniowe,

samokształceniu kierowanym i utrwalaniu nabytej wiedzy,

uczestniczeniu w przygotowaniu kontroli i czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli Zakładu,

tworzeniu projektów dokumentów z kontroli.

Poddaje się okresowym sprawdzianom wiedzy i umiejętności.

Składa egzamin kwalifikacyjny, którego pozytywny wynik warunkuje powołanie na stanowisko inspektora kontroli Zakładu.

 

Wymagania formalne -niezbędne na stanowisku pracy:

wykształcenie wyższe

 

Mile widziane:

wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, finanse, administracja, ubezpieczenia społeczne)

co najmniej 1 rok pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

 

Wymagania dodatkowe

dobra znajomość obsługi programów MS Word oraz MS Excel

zorientowanie na realizację celów,

zorientowanie na jakość,

umiejętność współpracy,

nastawienie na rozwój,

negocjowanie i wywieranie wpływu

podejmowanie decyzji

radzenie sobie w trudnych sytuacjach

rozwiązywanie problemów

prawo jazdy kategorii B

 

Wymagane dokumenty:

CV,

list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega,

kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (tzn. kopie świadectwa ukończenia szkoły wyższej).

 

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty.

 

Proces rekrutacji obejmować będzie:

Nabór będzie się składał z testu ze znajomości programów MS Word oraz MS Excel oraz rozmowy kwalifikacyjnej z elementami wywiadu kompetencyjnego przeprowadzonej w Oddziale lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line

uzupełnieniem informacji o kandydacie będzie badanie preferowanych stylów zachowania w pracy metodą Thomas International, będą w nim uczestniczyć osoby, które pomyślnie przejdą testy oraz rozmowę kwalifikacyjną

skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i niepodpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane.

przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego warunkującego powołanie na stanowisko Inspektora kontroli Zakładu wiąże się ze spełnieniem warunków określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1) i 2) Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc osoba musi:

- posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie i korzystać w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- mieć nienaganną opinię i nie być karaną za przestępstwo z winy umyślnej.

 

Poszukujemy 5 kandydatów na stanowisko,

miejsce wykonywania pracy: Rzeszów.

Termin, do którego należy składać dokumenty 20-05-2022

 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

możliwość rozwoju zawodowego

bogaty pakiet świadczeń socjalnych

system premiowy

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,

sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

konieczność poruszania się po całym obiekcie,

wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

konieczność wykonywania pracy poza biurem,

konieczność odbywania podróży służbowych,

budynek 2-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,

wejście do budynku bezpośrednio z poziomu chodnika

w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Aplikuj

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij