Powiat Rzeszowski

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego

Opublikowano: 2022-05-09 13:57:12, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

W marcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% niż przed rokiem i wyższe o 0,1% niż przed miesiącem.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych była o 2,7% niższa niż przed miesiącem i o 13,2% niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2022 r. wyniosła 8,1% i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem, a także w odniesieniu do marca 2021 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 10,8% niż w marcu 2021 r. i wyższe o 7,4% niż w lutym 2022 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych były wyższe niż przed rokiem i wyższe w porównaniu z lutym br. Wzrost cen odnotowano również w obrocie targowiskowym.

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 7755,5 mln zł i była (w cenach stałych) o 24,5% wyższa niż w marcu 2021 r., kiedy notowano wzrost produkcji o 21,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja przemysłowa wzrosła o 19,0%.

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była wyższa niż przed rokiem (o 39,1%) i wyższa niż przed miesiącem (o 39,6%).

W marcu 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytko-wania (o 7,3%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 17,2%). Spadła natomiast liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 20,2%).

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w marcu 2022 r. była wyższa o 25,4% niż przed rokiem (wobec wzrostu o 11,8% w marcu 2021 r.) i wyższa o 23,3% niż przed miesiącem.

W rejestrze REGON wpisanych było więcej podmiotów gospodarki narodowej niż przed rokiem. W kwietniu 2022 r. w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu br.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij