Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Trwa projektowanie nowych inwestycji drogowych na Podkarpaciu (ekspresowe i obwodnice)

Opublikowano: 2022-04-21 14:36:57, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. W województwie podkarpackim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje m.in. drogę ekspresową S19, drogę ekspresową S74 oraz nowe obwodnice miast.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Na Podkarpaciu a od końca ubiegłego roku droga ekspresowa S19 wydłużyła się do 85,6 km. Kolejne 50,5 km tej trasy jest w realizacji, 37,1 km w przetargu, a 19 km w przygotowaniu, czyli przed rozpoczęciem postępowania przetargowego. Przygotowywana jest również dokumentację przygotowawczą dla ok. 71 km S74 Opatów - Nisko.

 

Na etapie przetargu są odcinki:

 

S19 Lutcza - Domaradz (otwarcie ofert: 26 kwietnia br.)

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 6,4 km. Tak jak pozostałe odcinki w kierunku Barwinka będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

 

Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt oraz szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

 

S19 Domaradz - Iskrzynia (otwarcie ofert: 11 maja br.)

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km. W ciągu trasy głównej powstanie siedem estakad, osiem mostów, osiem wiaduktów drogowych, trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich i jedno dla zwierząt dużych), trzy przepusty, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Rozpiętość trzech estakad w ciągu drogi ekspresowej będzie przekraczać 400 m, natomiast najdłuższa będzie mierzyć ok. 700 m i przebiegać będzie nad doliną na filarach o wysokości dochodzącej do 30 m.

 

Ponadto w miejscowości Zagórze wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Zagórze kat. I (MOP Zagórze w kierunku Barwinka będzie przystosowany do rozbudowy do kat. III, natomiast MOP Zagórze w kierunku Rzeszowa będzie przystosowany do rozbudowy do kat. II). Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia BRD, infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, przebudowane będą drogi poprzeczne kolidujące z inwestycją, cieki wodne, a także infrastruktura techniczna.

 

S19 Dukla - Barwinek (po otwarciu ofert, ale przed wyborem tej najkorzystniejszej)

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

 

Na odcinku o długości 18,2 km powstanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19. W ciągu trasy głównej powstanie 15 estakad, a największa z nich, rozpięta nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m, będzie miała ok. 1,1 km długości. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

 

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

 

Dla odcinka S19 Jawornik - Lutcza opracowana została Koncepcja programowa z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Obecnie trwa przygotowanie kolejnego etapu inwestycji, tj. dokumentów do ogłoszenia przetargu na realizację odcinka w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie postępowania planowane jest w II kwartale 2022 r. Odcinek będzie miał długość ok. 5,2 km.

 

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

W ramach zadania powstaną obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (w tym estakada o długości ok. 780 m nad drogą krajową nr 19 i doliną) oraz tunel o długości ok. 2,9 km. Wybudowane zostaną także urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane zostaną cieki wodne i infrastruktura techniczna.

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka przygotowywany jest do rozbudowy. Druga jezdnia zostanie dobudowana na długości ok. 13,8 km. Opracowano już Koncepcję programową. Wydana została także decyzja środowiskowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II kwartale br.

 

Na etapie przygotowania jest droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko o długości ok. 71 km. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę trzech wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne ze społeczeństwem. Odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. W ramach dokumentacji STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Umożliwi uszeregowanie wariantów przebiegu trasy tak, aby ostatecznie możliwe było wskazanie najbardziej optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym.

 

W maju br. planowane jest posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). W protokole KOPI zostanie wskazany wariant lub warianty, które zostaną ujęte we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Złożenie wniosku o DŚU planowane jest w IV kwartale br. Ostateczne ustalenie przebiegu drogi zatwierdzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Natomiast dokładne granice pasa drogowego potrzebnego do realizacji S74 zatwierdzi Wojewoda Podkarpacki, wydając decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

 

Obwodnice w przygotowaniu

 

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Dla wszystkich zadań są już wyłonieni wykonawcy dokumentacji przygotowawczej. W przypadku czterech obwodnic będzie to Koncepcja programowa, a dla pozostałych dokumentacja obejmująca Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie DŚU.

 

- obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),

- obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),

- obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),

- obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),

 

- obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) - opracowanie Koncepcji programowej - KP (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: lipiec 2022 r.),

- obwodnica Jasła w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),

- obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.),

- obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 496 743,95 zł, wykonawca: KLOTOIDA, termin realizacji: marzec 2023 r.).

 

W przygotowaniu rozbudowa DK73

 

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 o długości ok. 9,3 km. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej. Trwa także procedura uzyskania DŚU.

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij