Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Powstaje sieć akademicka Via Carpatia

Opublikowano: 2022-04-12 08:36:06, przez: admin, w kategorii: Region

LUBLIN, PODKARPACKIE. Stworzą ją uczelnie techniczne z Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Projekt wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Powstaje sieć akademicka Via Carpatia

 

Politechnika Lubelska, Politechnika Białostocka i Politechnika Rzeszowska współpracują ze sobą od wielu lat. Teraz ta współpraca będzie usystematyzowana. Uczelnie stworzą Politechniczną Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W ramach tej współpracy uruchomią 11 programów w trzech obszarach: kształcenie, nauka i komercjalizacja. Na realizację tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczonych 10 mln zł.

 

Porozumienie zostało podpisane w poniedziałek 11 kwietnia w Lublinie. Podpisy pod dokumentem złożyli rektorzy uczelni: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, prof. Zbigniew Patera, rektor Politechniki Lubelskiej oraz prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Projekt nawiązuje do szlaku Via Carpatia, który ma łączyć siedem państw: Polskę, Litwę, Słowację, Bułgarię, Grecję, Rumunię i Węgry. Sieć politechniczną powołały trzy uczelnie: Politechnika Białostocka, Politechnika Lubelska oraz Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Do inicjatywy będą jednak mogły dołączyć również inne uczelnie.

 

Sieć będzie prowadzić wspólne działania w trzech obszarach: kształcenie, nauka i komercjalizacja. W ramach każdego z nich będą realizowane określone inicjatywy, w tym m.in:

 

-kształcenie (kwota 3 mln rocznie) - wspieranie szkolnictwa zawodowego, utworzenie międzyuczelnianego systemu wymiany zasobów, organizacja wizyt studyjnych studentów i nauczycieli, wspieranie działalności kół naukowych, zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 

-nauka (kwota 3,5 mln zł rocznie) - włączenie uzdolnionych uczniów w edukację na wyższym poziomie, wdrożenie jednolitego systemu międzyuczelnianych staży badawczych, wizyt studyjnych, organizacja konkursu na granty oraz wspólne prowadzenie strategicznych i przełomowych badań naukowych;

 

-komercjalizacja (3,5 mln zł rocznie) - rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół średnich, wspólne działania na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, powstanie Inteligentnej Chmury Mapy Kompetencji.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij