Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Umowa na koncepcję programową obwodnicy Pilzna podpisana

Opublikowano: 2022-03-21 19:14:20, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Dokumentację opracuje Pracownia Inżynierska Klotoida. GDDKiA zapłaci za nią 1 496 743 zł.

Fot. gddkia.gov.pl (ilustracyjne)

Fot. gddkia.gov.pl (ilustracyjne)

 

Koncepcja programowa dla obwodnicy Pilzna ma być gotowa po 12 miesięcy. Podpisanie tej umowy oznacza, że już wszystkie podkarpackie obwodnice, ujęte w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, są obecnie na etapie opracowywania dokumentacji.

 

Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Koncepcja doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe obwodnicy, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. Jej celem będzie też umożliwienie ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli wreszcie zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie „Projektuj i buduj”.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2,6 km. Wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) i dodatkowe jezdnie zapewniające obsługę przyległego terenu. Powstaną także obiekty inżynierskie (jeden most i jeden wiadukt), urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Planowana obwodnica swój przebieg rozpocznie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i ul. Lwowskiej (DK73) w Pilźnie, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo. Dalej inwestycja przetnie rzekę Dulcza, a na końcowym odcinku włączy się do istniejącej drogi krajowej nr 73 za pomocą ronda. Będzie ono zlokalizowane w odległości ok. 1,2 km za istniejącym skrzyżowaniem z drogą gminną w kierunku Jasła. Koniec obwodnicy zaprojektowano w miejscowości Strzegocice (początek planowanej rozbudowy DK73 na odcinku Pilzno – Brzostek).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Głównym celem budowy obwodnicy Pilzna jest wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych, jaki koncentruje się w mieście z kierunków wschodniego i zachodniego. Chodzi przede wszystkim o podróżujących drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 w kierunku Jasła i dalej Krosna. Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województw podkarpackiego i małopolskiego.