Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Badanie „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2021”

Opublikowano: 2022-02-06 21:46:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna po raz kolejny zbadała ruch turystyczny w województwie podkarpackim oraz badania wizerunkowe regionu „Podkarpacki Barometr Turystyczny 2021”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Według Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej informacje pozyskane tak w badaniach ruchu turystycznego w województwie podkarpackim, jak i w badaniach wizerunku są cenną dawką wiedzy o zachowaniu, oczekiwaniach czy opiniach uczestników ruchu turystycznego, którą już w najbliższym czasie będzie można wykorzystać w podejmowaniu decyzji z zakresu poprawy oferty turystycznej, jakości usług oraz w realizacji dalszych działań promocyjnych.

 

Badania ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego w 2021 r. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła w ramach zadnia publicznego pn. „Podkarpacki Barometr Turystyczny” przy wsparciu finansowym województwa podkarpackiego.

 

Badania ruchu turystycznego były prowadzone od czerwca do sierpnia, obejmując dziewięć wytypowanych na podstawie rankingu powiatów o różnym natężeniu ruchu turystycznego. Za realizację terenową odpowiadała firma Danae Sp. z o.o. Z kolei badanie wizerunku turystycznego Podkarpackiego zrealizowano w oparciu o analizę treści opinii publikowanych na temat regionu w Internecie. Realizację badania powierzono firmie On Data Sp. z o.o. Analizę i opracowanie wyników badań przeprowadzili: dr Krzysztof Szpara, dr Beata Gierczak-Korzeniowska, dr Mateusz Stopa. Badania pokazują, że w 2021 r. rozwojowi i sytuacji branży turystycznej, mimo pewnego ustabilizowania warunków pandemicznych poprzez szczepienia, nadal towarzyszyła niepewność. Wprowadzane lockdowny i ograniczenia wpłynęły na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem. Oszacowano, że w minionym roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, co oznacza, że minione lata pandemii cofnęły branżę turystyczną w Podkarpackiem do poziomu liczby turystów sprzed 10 lat.

Zrealizowane badania pokazują, że Podkarpackie kojarzone jest przede wszystkim z Bieszczadami i Rzeszowem. – Niezmiennie od kilku lat właśnie powiaty zlokalizowane w tych obszarach Podkarpackiego – a więc powiat leski, bieszczadzki i m. Rzeszów – cechuje najwyższe natężenie ruchu turystycznego. W tych lokalizacjach także odsetek turystów – osób korzystających z noclegów na terenie Podkarpackiego – przeważa nad odsetkiem odwiedzających jednodniowych. Odwrotnie ta proporcja kształtuje się w mniej turystycznie popularnych powiatach. – uzupełnia Sabina Mermer – odpowiedzialna za realizacje badań realizowanych przez PROT. Z kolei wciąż nieodkrytym i umykającym uwadze respondentów regionem jest Roztocze.

Głównym celem przyjazdu do województwa podkarpackiego była turystyka aktywna, a największym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim piesze wycieczki oraz – rzadziej wskazywane – wycieczki rowerowe. Ważnym źródłem wiedzy o atrakcjach województwa podkarpackiego pozostaje Internet. Nie bez znaczenia są także rekomendacje krewnych i znajomych, szczególnie wśród odwiedzających powiaty o średnim i niskim natężeniu ruchu turystycznego.

Podkarpacki ruch turystyczny ma charakter głównie lokalny – dominują odwiedzający pochodzący z województwa podkarpackiego. Wśród turystów zauważalny odsetek stanowią przyjezdni z województw małopolskiego i śląskiego.

 

Wybierz studia w WSPiA

Osoby przyjeżdżające do województwa podkarpackiego w 2021 roku najczęściej docierały na jego obszar za pomocą samochodu. Z tego środka transportu skorzystało 81,7% przyjezdnych turystów i 89,5% odwiedzających jednodniowych. Warto przy tym zauważyć, że informacja ta zbiega się z raczej pozytywną oceną stanu dróg, ich oznakowania oraz dostępności parkingów i jest ona wyższa w powiatach charakteryzujących się średnim i niskim natężeniem ruchu turystycznego.

 

Ubiegłoroczne badanie pozwala wytypować trzy segmenty turystów, korzystających z oferty Podkarpackiego. Są to „turyści wyjeżdżający dla odpoczynku aktywnego, uprawiania sportu, nawet amatorsko”, „turysta indywidualny, przyzwyczajony do komfortu, młody i wymagający” i wreszcie trzeci segment to „wypoczywające rodziny”. Z kolei segmentem dominującym wśród odwiedzających jednodniowych są „młodzi ludzie zorientowani na rozrywkę i aktywność”.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij