Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Przetarg na budowę drogi ekspresowej S19 Lutcza-Domaradz ogłoszony

Opublikowano: 2022-02-04 15:24:38, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. 6,4 km długości będzie miał fragment drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą (powiat strzyżowski) i Domaradzem (powiat krośnieński), z czego 990 m pobiegnie w tunelu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tego odcinka.\\n\\n

Wizualizacja

Wizualizacja

 

Trasa przebiegać będzie na górzystym terenie. Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik - Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

 

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Najtrudniejsza będzie budowa dwunawowego (dwutorowego) tunelu pod górą Hyb o długości około

990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele na całym podkarpackim odcinku S19 . Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

 

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 51 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy składający oferty w przetargu mogą zaoferować skrócenie tego terminu, jednak nie może być on krótszy niż 48 miesięcy.

 

Charakterystyka terenu

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim.

Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

 

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

 

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, mającego łączączyć Europę północną i południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

 

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

- 75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe), 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

- 38,9 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz w systemie Projektuj i buduj: Rzeszów Południe - Babica, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),

- 53,9 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Babica - Jawornik, Lutcza - Domaradz i Dukla – Barwinek, na etapie przygotowania koncepcji programowej: Jawornik - Lutcza i Domaradz - Iskrzynia).