Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Przetarg na budowę S19 Babica - Jawornik już po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2022-01-28 19:42:13, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Jawornik, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy. Planujemy, że stanie się to w lutym br.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Z ośmiu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19, jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, które zaoferowało zrealizowanie zadania za kwotę 1 253 370 000 zł.

 

Wykonawca zbuduje odcinek drogi ekspresowej o długości 11,6 km, o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (plus pas awaryjny). Wybudowany zostanie węzeł drogowy w rejonie miejscowości Strzyżowa i Czudca, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa) oraz obiekty inżynierskie. Będzie to siedem estakad na bardzo wysokich podporach, w tym największa estakada o długości ok. 1,2 km i filarach o wysokości ok. 100 m. Powstanie również sześć wiaduktów i trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Droga zostanie też wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. 

 

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 we wsi Jawornik. Ma on związek z etapowaniem budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik - Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik. 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 43 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Ponadto wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy.