Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej

Rynek pracy w województwie podkarpackim w czasie pandemii

Opublikowano: 2022-01-04 20:06:40, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Wyniki uzyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w 2020 r. wskazują na mniej korzystną niż przed rokiem sytuację na rynku pracy - informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W województwie podkarpackim współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej był najniższy spośród analizowanych lat 2015-2020 i wyniósł 53,9% wobec 54,1% w 2019 r. Zaobserwowano natomiast wzrost wskaźnika zatrudnienia (o 0,2 p.proc.) i spadek stopy bezrobocia (o 0,8 p.proc.).

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim w 2020 r. wyniosła 868,1 tys. i zmniejszyła się o 6,6 tys. osób (tj. 0,8%) w porównaniu z 2019 r., natomiast w odniesieniu do 2015 r. nastąpił wzrost liczby pracujących o 58,3 tys. (o 7,2%).

Przeciętne zatrudnienie w województwie podkarpackim w 2020 r. wyniosło 374,1 tys. i było niższe o 11,0 tys. osób względem roku poprzedniego. Spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w 23 powiatach województwa podkarpackiego.

W 2020 r. w województwie podkarpackim zlikwidowano 19,7 tys. miejsc pracy (o 7,0 tys. więcej aniżeli rok wcześniej), co stanowiło wzrost o 55,7%. Najwięcej – 8,1 tys. w jednostkach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (wzrost o 77,0%).

Poznaj przewagę Comarch ERP XL

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu grudnia 2020 r. wyniosła 87,3 tys. osób (w tym 46,0 tys. kobiet) i była wyższa od notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku o 11,9 tys. osób (tj. o 15,7%), natomiast wzrosła o 36,2 tys. osób (o 29,3%) w porównaniu z 2015 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. wyniosła 9,1% i była o 1,2 p.proc. wyższa niż rok wcześniej. Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w województwie podkarpackim ukształtowała się na poziomie 13,2%.

W 2020 r., po czterech latach wzrostu, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie podkarpackim obniżyło się w odniesieniu do poprzedniego roku (o 2,3%).

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwie podkarpackim ukształtowało się na poziomie 4511,63 zł i było o 286,93 zł (tj. o 6,8%) wyższe niż przed rokiem, natomiast w relacji do 2015 r. wzrosło o 1140,16 zł (tj. o 33,8%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, a także zatrudnionych za granicą) w województwie podkarpackim w 2020 r. wyniosło 4707,81 zł i było o 319,65 zł (tj. o 7,3%) wyższe niż w 2019 r. W relacji do 2015 r. wzrosło o 1180,19 zł (tj. o 3,5%).

W końcu 2020 r. do rejestru REGON wpisanych było 188,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej (więcej o ponad 14,1% niż w 2015 r. i o 4,0% więcej niż w roku 2019). W przeliczeniu na 10 tys. ludności przypadało 888 podmiotów, podczas gdy w kraju 1219.

W 2020 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtował się na poziomie niższym w porównaniu z 2015 r. i 2019 r. Najbardziej pesymistycznie koniunktura oceniana była w kwietniu, co koreluje z okresem wprowadzenia w Polsce obostrzeń z powodu pandemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

Przyrost naturalny w województwie podkarpackim do 2019 r. przyjmował dodatnie wartości, natomiast w 2020 r. przyjął wartość ujemną, co oznacza, że liczba zgonów była większa od liczby urodzeń. Przyrost naturalny na 1000 ludności wynosił minus 2,1 (w kraju minus 3,2). Województwo podkarpackie należało w latach 2015-2020 do grupy województw „odpływowych”.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij