Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim – listopad 2021 r.

Opublikowano: 2021-12-05 23:15:47, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. W listopadzie przedsiębiorcy oceniają koniunkturę negatywnie - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

  

Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie budownictwa, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W większości dziedzin oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.

 

Przetwórstwo przemysłowe

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,6, tj. niższym niż przed miesiącem (plus 6,4), ale wyższym niż w listopadzie 2020 r.

 

Budownictwo

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 16,0, tj. niższym niż w październiku (minus 14,4), ale wyższym niż w listopadzie ubiegłego roku.

 

Handel hurtowy

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 15,2, tj. niższym niż przed miesiącem (plus 17,4), ale wyższym niż w listopadzie poprzednich trzech lat.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Handel detaliczny

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,8, tj. wyższym niż w październiku (minus 5,1) oraz wyższym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

 

Transport i gospodarka magazynowa

W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 11,8, tj. podobnym jak przed miesiącem (minus 10,5), ale wyższym niż w listopadzie 2020 r.

 

Zakwaterowanie i gastronomia

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 12,0, tj. niższym niż w październiku (minus 3,5), ale wyższym niż w listopadzie poprzednich dwóch lat.

 

Informacja i komunikacja

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 32,1, tj. podobnym jak w październiku (plus 32,7), ale wyższym niż w listopadzie poprzednich czterech lat.

 

  .