Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

W Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale otwarto kolejne placówki

Opublikowano: 2021-11-07 11:36:18, przez: admin, w kategorii: Samorządy

BOGUCHWAŁA. Uruchomiono tam właśnie świetlicę dla dzieci i młodzieży, placówkę wsparcia dziennego dla rodzin oraz Klub Seniora.

W Centrum Rozwoju Społecznego w Boguchwale uroczyście otwarto kolejne placówki

 

Centrum Rozwoju Społecznego zostało oficjalnie otwarte podczas tegorocznych Dni Boguchwały. Powstało w przebudowanej i zmodernizowanej części starego Domu Ludowego przy ul. Kolejowej. Inwestycję zrealizowała Firma Budowlano-Handlowa „Rak”. Jej koszt wyniósł blisko 5,3 mln zł. Operatorem Centrum Rozwoju Społecznego jest Boguchwalskie Forum Rozwoju.

 

Głównym celem przedsięwzięcia było utworzenie miejsca, którego działalność przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji, poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób starszych 60 plus.

 

Centrum jest także miejscem, gdzie swoje siedziby posiadają organizacje społeczne, czy kulturalne m.in.: Klub AA, koło wędkarskie, Stowarzyszenie Aktywny Senior, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Boguchwała.

 

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślała kompletność oddanej inwestycji.

 

- Zrealizowany został modelowy projekt, którego doświadczenia chcemy wykorzystać w nowej perspektywy finansowej UE - mówiła w trakcie uroczystości uruchomienia Centrum.

 

Inwestycja polegała na przebudowie istniejącego obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi i częściową przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego. Roboty związane z przebudową polegały na robotach demontażowych, przebudowie ścian wewnętrznych, wykonaniu schodów wyrównawczych i pochylni na piętrze, termoizolacji, a także nowych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i monitoringu. Wykonano również montaż platformy podnośnikowej wewnętrznej, a także schodołaz dla osób poruszających się na wózkach. W ramach zagospodarowania terenu powstał m.in. taras i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniosła ponad 1 300 m2.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu partnerskiego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI, Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

W wydarzeniu wzięła również udział minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, posłanka Teresa Pamuła, poseł Krzysztof Sobolewski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, Wiesław Kąkol, burmistrz Boguchwały a także przedstawiciele lokalnego samorządu oraz mieszkańcy Boguchwały.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij