Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Dotacje na założenie firmy - projekt „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”

Opublikowano: 2021-11-01 20:00:00, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna 8 listopada 2021 r. nabór w ramach I tury rekrutacji do projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych!”.

Projekt skierowany jest do 46 osób (24 Kobiet, 22 Mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pozostają bierne zawodowo, są osobami niezarejestrowanymi w PUP, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego, a także utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.11.2021 r. do 26.11.2021 r. w godzinach pracy Biura projektu tj. od 8:00 do 16:00.

Przed złożeniem wymaganej dokumentacji bezwzględnie należy się zapoznać z dokumentacją Projektu dostępną w zakładce DO POBRANIA, w szczególności z Regulaminem rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać:

osobiście na adres Biura projektu: ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów,

pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: POLBUD, ul. Juliusza Słowackiego 24 pokój 67a (VII piętro), 35-060 Rzeszów

droga elektroniczną w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku Beneficjenta będącego podmiotem publicznym, dopuszcza się możliwość przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych z wykorzystaniem platform ePUAP.

W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). adres e-mail: kontakt@pcrp.pl.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą bądź kurierem liczy się data nadania dokumentów potwierdzona datą stempla pocztowego lub datą listu przewozowego, która nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru tj. 08.11.2021 r. Decydująca jest data wpływu dokumentów tj. data wpływu nie może być późniejsza niż 26.11.2021 r.
Bezwzględnie nie należy zostawiać dokumentów w skrzynce na listy bądź w obrębie biura/budynku.

Szczegółowe informacje na temat powyższych naborów wraz z dokumentacją rekrutacyjną można znaleźć na stronie operatora projektu: Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Podkarpackiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij