Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Międzynarodowe targi w Kanadze

Konferencja „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata” w Rzeszowie

Opublikowano: 2021-10-30 21:32:27, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. Udział zapowiedzieli naukowcy z kilku krajów.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

IV Konferencja Międzynarodowa „Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny.” obędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 na Politechnice Rzeszowskiej przy ul. Alei Powstańców Warszawy 10.

 

Uczestnicy dyskutować będą o polityce bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru polityczno-prawnego. Jak wiadomo, bezpieczeństwo podlega ciągłemu definiowaniu i ewolucji. W tym wypadku chodzi o przeanalizowanie uwarunkowań bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze szczególnym naciskiem na wymiar polityczno-prawny. Ponadto analizowane będą złożoności oraz współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Oczywiście nie może zabraknąć refleksji na temat bezpieczeństwa na poziomie państwowym i międzynarodowym w kontekście zagrożenia COVID-19.

 

Uczestnikami będą przedstawiciele nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa polityczno-prawnego.

 

Jak dotąd zgłosiło się ponad 70 uczestników. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest dr hab. Izabela Oleksiewicz

 

Konferencja organizowana jest przez Fundację Prowadzenia Badań Naukowych w Rzeszowie wraz z Katedrą Prawa i Administracji Wydziału Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, İstanbul Okan Üniversitesi i Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

 

Konferencja otrzymała 3 granty na realizację tego projekty od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu nr 200/2021/EB, od prezydenta Rzeszowa w ramach projektu nr: WPM.032.89.2021.KD oraz od Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://konferencja-zwbws.pl/.

 

Dzień pierwszy

25 LISTOPADA 2021 r. POLITECHNIKA RZESZOWSKA

ul. Aleja Powstańców Warszawy 10 (BUDYNEK S)

10.00 – 11.00
Rejestracja uczestników

 

11.00
Rozpoczęcie konferencji

 

11.00 – 13.00
Sesja plenarna I
DYLEMATY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

 1. Prof. Markus Bresinsky OTH- Hybrid threat as dilemma for networked security.(Zagrożenie hybrydowe jako dylemat bezpieczeństwa sieciowego).
 2. Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz UG – Odwrót od dominacji koncepcji działań hybrydowych Niedostrzegana zmiana paradygmatu polityki bezpieczeństwa Rosji.
 3. Prof. dr hab. Ryszard Machnikowski, dr Andrzej Kozłowski UŁ- Czy wszystko jest wojną a wojna jest we wszystkim? Koncept „wojny hybrydowej” jako element działań aktywnych.
 4. Dr hab. Piotr Dela, prof. ASWoJ – Wojna w cyberprzestrzeni. Fakty i mity.
 5. Prof. Karsten Weber -OTH Cybersecurity and political considerations: When cybersecurity for all is not on the table.
 6. Dr hab. Radosław Bania prof. UŁ – Narzędzia polityki zagranicznej jako element polityki bezpieczeństwa państwa.
 7. Płk Sławomir CIEŚLA CDiSSZ – Wyzwania w budowie odpornego państwa.
 8. Dr hab. Marcin Chełmniak, prof. UWM -Rola obwodu Kalinidgradzkiego w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. – wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.
 

Moderator: Prof. dr hab. Jarosław Gryz

13.00 – 14.00
Obiad

 

14.00 – 16.00 
Sesja plenarna II
ZAGROŻENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA W XXI WIEKU

 1. Prof. dr hab. Jarosław Gryz AsWoj – Geopolityka państwa polskiego jako element polityki bezpieczeństwa w XXI w.
 2. Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, MSZ – Resilence jako odpowiedź na wyzwania i zagrożenia współczesnego świata?
 3. Dr płk Jarosław Mokrzycki – Kształtowanie środowiska operacyjnego poprzez działania i narzędzia prawne.
 4. Dr płk Rober Ręczkowski CDISSZ – Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Szara strefa.
 5. Dr Waldemar Krztoń, prof. PRz – Ocena zjawiska wojny. Płaszczyzna teoretyczna.
 6. Radosław Wilczyński ABW – Wojna informacyjna jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
 7. Dr hab. Wojciech Kotowicz – Obwód Kaliningradzki na współczesnej mapie Europy.
 

Moderator : dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz

16.00 – 16.30
Przerwa kawowa

 

16.30 – 18.30 
Sesja plenarna III
SZANSE ROZWOJU JEDNOSTKI  I SPOŁECZEŃSTWA W DOBIE COVID-19

 1. Dr hab. Aleksander Głogowski UJ- Działania w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19 na przykładzie Pakistanu. Działania wewnętrzne, współpraca międzynarodowa.
 2. Dr Monika Sadowska SWWS w Warszawie – Zawód medyczny w dobie COVID-19 – szansa na rozwój czy obnażenie rzeczywistego oblicza.
 3. Dr Tomasz Knepka UKW w Bydgoszczy- Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej w dobie pandemii COVID19.
 4. Prof. Murat Çemberci Yıldız Technical University – Security Threats Caused by Delays in Supply Chain and Logistics Processes Due to the Covid-19 Pandemic.
 5. Prof. Mustafa Civelek Istanbul Commerce University – Threats emerging in the post-digital ecosystem and building the social safety.
 6. Dr Marzena Juszczyk-Gontaszewska UR – Medycyna wobec zagrożeń w XXI w.
 

Moderator: Dr hab. Piotr Osowy, Prof. UJK

 

Dzień drugi

9.00 – 11.00 Sesja tematyczna I

Bezpieczeństwo międzynarodowe w ujęciu instytucjonalno-prawnym

1. Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL - Bezpieczeństwo państwa w kontekście masowej migracji.

2. Dr hab. Agnieszka Żywicka UJK w Kielcach - Fałszowanie i usuwanie oznaczeń produktów (znaku CE) jako zagrożenie dla wiarygodności obrotu gospodarczego i bezpieczeństwa konsumentów w ujęciu międzynarodowym.

3. Dr Małgorzata Kuźba PWSW w Przemyślu - Bezpieczeństwo międzynarodowe Polski w obliczu migracji zarobkowej w XXI wieku - wymiar prawny i społeczny.

4. Dr Zuzanna Gądzik, dr Damian Szeleszczuk KUL - Urbex- perspektywa prawno karna.

5. Dr inż. Igor Protasowicki WSB w Warszawie - Sposoby samodzielnego zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji przez użytkowników sieci globalnej.

6. Mgr Viktor Savinok UMCS - Germany's foreign and security policy toward Russia: perspectives of Europeanization.

7. Dr Agnieszka Pieniążek PWSW w Przemyślu - Współpraca transgraniczna a bezpieczeństwo na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Wymiar instytucjonalno-prawny.

8. Dr Małgorzata Chackiewicz, AszWoj - Przestępczość transgraniczna celna jako zagrożenie dla współczesnego świata.

9. Dr hab. Marek Delong PRZ - Wykrywalność przemytu pojazdów przez Straż Graniczną na podkarpackim odcinku granicy polsko-ukraińskiej w latach 2014-2020.

Moderator: dr hab. Marta Pomykala, prof. PRz

 

9.00 – 11.00 Sesja tematyczna II

Bezpieczeństwo ekologiczne w ujęciu międzynarodowym

1. Dr Tomasz Heryszek UŚ w Katowicach - Megatrendy w zarządzaniu w aspekcie rynków surowcowych.

2. Dr Joanna Nowicka PWSZ w Wałbrzychu - Zarządzanie mikrofirmą w czasach epidemii – pandemia 2020/2021.

3. Dr inż. Bogdan Satelnik UR – Ekonomiczno-ekologiczne wykorzystanie biowęgla w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

4. Dr Małgorzta Trybus UR –Zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego w postaci nieodpowiedniego postępowania z odpadami – aspekty prawnokarne.

5. Dr Dorota Kamuda PRz– Wyłudzenie odszkodowania w kontekście obrotu gospodarczego.

6. Dr Krzysztof Michalski PRz- Długotrwałe, wielkoobszarowe awarie elektroenergetyczne (blackout) jako wyzwanie dla zarządzania kryzysowego.

Moderator: dr hab. Mariusz Ruszel prof. PRz

11.00-11.15- przerwa

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

11.15 -13.15 - SESJE TEMATYCZNE

11.15 – 13.15 Sesja tematyczna I

Ochrona polityki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w XXI wieku

1. Dr hab. Izabela Oleksiewicz, prof. PRz – Strategia ochrony cyberprzestrzeni w UE w XXI w.

2. Prof. Talha Karadayi - The Future Prospects of Artificial Intelligence : An Opportunity or Threat to Nations.

3. Dr Adem Kayer Istanbul Commerce University - Cyber Security in Digital Transformation of a Casting Factor.

4. Prof. Sabri Oz - Cyber Security Expenditures and its effect on Technology Management in Economic Integration: A Panel Analysis.

5. Prof. Zeynep Didem Arik Aybar Istanbul Commerce University - Digital on-boarding in Turkey and the risks in banking sector.

6. Dr Carsten J. Pinnow, Dipl.-Ing. - Ransomware attacks on critical infrastructure and the implications for business

administration and politic.

7. Dirk Pinnow, Dipl.-Ing. - Safety and security through Emergency Response Planning - the paranoid survival formula of mankind.

8. Dr Anna Szachoń-Pszenny - Wpływ zielonych zaświadczeń cyfrowych na bezpieczeństwo przepływu osób w dobie pandemii.

Moderator: Prof. Karsten Weber -OTH

11.15 – 13.15 Sesja tematyczna II

Bezpieczeństwo militarne w obszarze transatlantyckim

1. Dr hab. inż Maciej Marczyk, prof. ASzWoj - Zagrożenia i wyzwania dla obszaru militarnego cyberbezpieczeństwa państwa – wybrane problemy.

2. Prof. Olena Ilchuk Narodowa Akademia Wojsk Lądowych- Bezpieczeństwo ekonomiczne procesów logistycznych w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

3. Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo PWSZ w Kaliszu- Zagrożenia militarne systemu obronnego.

4. Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec PWSZ w Kaliszu - Europejska Agencja Obronności a system obronny państwa.

5. Prof. Pavel Necas Uniwersytet w Brańskiej Bystrzycy - Defense expenditures in the member states of the European Union.

6. Dr inż. Marek Barć PRz - Zarządzanie kryzysowe jako element systemu obronnego państwa.

7. Dr Ryszard Jakubowski Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie - Ocena jakości obowiązujących regulacji prawnych dot. użycia i wykorzystania broni palnej przez policjantów na przykładzie wybranych państw.

8. Dr inż. Wiesław Lewicki PRz - Szkolenie wojskowe studentów jako element systemu obronnego państwa na przykładzie programu Legii Akademickiej.

Moderator: dr płk Jarosław Mokrzycki

13.15 -13.30- przerwa

 

13.30 – 15.30 - Sesje tematyczne

13.30 – 15.30 Sesja tematyczna I

Bezpieczeństwo pozamilitarne w obszarze transatlantyckim

1. Dr hab. Marta Pomykała PRz– Ochrona zdrowia publicznego w działaniach administracji publicznej.

2. Dr Andrzej Kiełtyka PRZ - Organizacja i funkcjonowanie prokuratury w aspekcie bezpieczeństwa państwa.

3. Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz - Mediacja w sprawach karnych a praktyka policyjna.

4. Dr Bogdan Olewiński Prokurator Okręgowy w Rzeszowie - Zadania organów ścigania w zwalczaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu .

5. Dr Bolesław Kurzępa PRz - Reglamentacja obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi jako element bezpieczeństwa.

6. Dr Wojciech Kosior Prokurator Rejonowy w Rzeszowie - Kryptowaluty w prokuratorskiej praktyce zwalczania

cyberprzestępczości.

7. Dr Radosław Wójtowicz – Społeczne aspekty przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym.

8. Dr Marzena Świstak UMCS - Uniwersytet 2.0" w kontekście bezpieczeństwa prawno-organizacyjnego. Wybrane zagadnienia prawno organizacyjne.

9. Dr Dagmara Florek-Klęsk PRZ - Prawno-instytucjonalne aspekty bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Moderator: Dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz

13.30 – 15.30 Sesja tematyczna II

 

Wyzwania polityki bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej I Bliskiego Wschodu

W XXI WIEKU

1. Dr hab. Mykola Buchyn, Politechnika Lwowska - Parliamentary system in Ukraine - changes in the 21st century.

2. Dr Aleksander Giedroyc Dom Polonii Na Wschodzie - Polish-Ukrainian relations in the 21st century.

3. Julia Bojko, Kulturalno Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego - Polish education in Ukraine.

4. Konstanty Czawaga, Nowy Kurier Galicyjski - Rola mediów i środków masowego przekazu w polityce bezpieczeństwa Ukrainy.

5. Halit Ahmet Kahraman Istanbul Commerce University - The relationship between habermas's philosophy of social sciences and human security.

6. Dr Tomasz Wójtowicz UP w Krakowie - Między tradycjonalizmem, a modernizacją. Kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej.

7. Dr Piotr Wilczyński - Rekolonizacja Afryki w białych rękawiczkach.

8. Dr hab. Jewhen Sinkewycz - The idea of the "Russian world" and its threats to the international order.

9. Mgr Adam Kuź, UKW w Bydgoszczy - Threats to the security policy of Central and Eastern Europe in the 21st century, with particular emphasis on the withdrawal of the USA from the hegemonic position in Europe.

Moderator: dr hab. Marek Delong, prof. PRz

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij