Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Do 30 września można składać wnioski o dotację na wsparcie sklepików szkolnych

Opublikowano: 2021-09-28 12:53:52, przez: admin, w kategorii: Biznes

Jeszcze tylko do czwartku (30 września) mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia sklepików szkolnych.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

O dotację mogą ubiegać się osoby, które na dzień które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty. 

Środki z dotacji PUP przysługują przedsiębiorcom prowadzącym na dzień 30 września 2020 roku działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 
47.19.Z, których przychód z działalności był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Ubiegający się o dotacje przedsiębiorcy nie mogli mieć zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r., nie może ona również być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację, w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (wniosek PSZ-DBKDS) do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. 

 Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, wykonywania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez Powiatowy Urząd Pracy na konto przedsiębiorcy. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. 

Wybierz studia w WSPiA

 Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tysięcy złotych i w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek, jednak nie więcej niż pięciokrotnie.    

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji i przygotowania wniosku można znaleźć na stronie internetowej: https://rzeszow.praca.gov.pl/-/15647688-nabor-wnioskow-o-dotacje-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-prowadzacych-sklepiki-szkolne?redirect=https%3A%2F%2Frzeszow.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Faktualnosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO_cur%3D3%26_101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO_delta%3D10%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO_andOperator%3Dtrue 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij