Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Powstał klaster „Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury”

Opublikowano: 2013-05-05 09:00:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

Umowa współpracy w ramach klastra Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury podpisana została 22 kwietnia 2013 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Fot. Lotos Asfalt

Fot. Lotos Asfalt

 

Inicjatorem i koordynatorem klastra jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych wspierająca rozwój sektora B+R oraz wdrażanie nowoczesnych interdyscyplinarnych rozwiązań w transporcie i infrastrukturze. Dzięki tej współpracy możliwe będzie także pozyskanie funduszy unijnych i krajowych, które członkowie klastra przeznaczą m.in. na badania.

Grupę założycielską klastra tworzą  przedsiębiorstwa sektora transportowego oraz instytucje  naukowe: Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Politechnika Śląska, spółki takie jak Lotos Asfalt (posiadająca zakład w Jaśle), Kapsch Telematic Services, Sigma Games Manufacture, Lineal, Instytut Innowacji Logistycznych.

- Należy wspierać inicjatywę współpracy w zakresie B+R - mówił Piotr Przyborowski, prezes Lotos Asfalt. - Chcemy wyznaczać trendy w branży drogowej, a także budować korzystne relacje biznesowe w zakresie wdrażania innowacji w drogownictwie.

Obecny na spotkaniu inauguracyjnym klastra, dr hab. Jacek Guliński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił że konsolidacja potencjału naukowo-badawczego w ramach centrów  naukowo-przemysłowych, jakim jest klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury, jest jednym z priorytetowych zadań ministerstwa na lata 2014-2020.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

W ramach klastra działają grupy tematyczne dotyczące między innymi zarządzania systemami transportowymi, innowacyjnych technologii w transporcie szynowym i drogowym, nowoczesnego zarządzania mobilnością (tym zajmie się firma Kapsch), nowoczesnego transportu intermodalnego i logistyki, technologii IT i ITS, finansowania i oceny ryzyka projektów, a także  rozwoju proinnowacyjnych kompetencji i dobrych praktyk w transporcie i infrastrukturze.

– Firma, niezależnie od wprowadzania innowacji, chce się tą wiedzą dzielić, by ona stała się powszechna – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Marek Cywiński, dyrektor generalny Kapsch Telematic Services. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zostaliśmy zaproszeni do tego Klastra.

Jak wyjaśnia, wiąże się to z filozofią działania firmy, która chce prowadzić działania edukacyjne, zarówno pośród tych, którzy będą wdrażać rozwiązania w zakresie inteligentnych rozwiązań transportowych, jaki i ich przyszłych użytkowników. Dyrektor generalny podkreśla, że innowacyjność Kapscha polega na rozwoju w oparciu o własne badania, jak i wymianę wiedzy oraz doświadczeń ze wszystkimi, którzy chcą na tym polu współpracować. Klaster będzie umożliwiał taką współpracę.

– To możliwość wprowadzenia innowacji nie tylko w zakresie technicznym, ale i organizacyjnym, finansowym, a także w zakresie poprawy życia mieszkańców miast. Chodzi tu np. o rozwój Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) będącego sztandarowym programem, który chcemy w Polsce realizować  – mówi dyrektor generalny firmy.

Wiąże się to z szerszą ideą tzw. smart city, czyli projektem inteligentnych miast. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, m.in. z zakresu infrastruktury, miasta mają się stać przyjazne, bezpieczne, o wysokich standardach ochrony środowiska.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Powstały Klaster „Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury” jest otwarty na nowych członków. Niewykluczone więc, że w jego działanie włączą się wkrótce kolejne podmioty.

Pomysłodawcami tej inicjatywy są prof. Adam K. Prokopowicz, dyrektor Centrum Innowacji Transportowych i Infrastrukturalnych oraz Anna Dąbrowska, prezes zarządu Fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, która pełni funkcję koordynatora Klastra.

kar, Newseria