Powiat Rzeszowski

Dotacja na założenie działalności gospodarczej - wkrótce nabór

Opublikowano: 2021-09-22 14:30:14, przez: admin, w kategorii: Praca

RZESZÓW.

Nowa tarcza finansowa a zaległości i kłopoty finansowe firm

 

Już w dniach od 27.09.2021 do 28.09.2021 r. rozpocznie się nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (25 dotacji) w ramach projektu pn. Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (VII)" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie bezrobotne z ustalonym Indywidualnym Planem Działania, z którego wynika samozatrudnienie; należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy na dzień przystąpienia do projektu),
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej),
Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

W celu ustalenia Indywidualnego Planu Działania lub w celu potwierdzenia ustalonego warunku jego zakończenia - należy przed złożeniem wniosku – skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej (z telefonów komórkowych 459 595 060 /wybierz 5/; z telefonów stacjonarnych 801 002 124 /wybierz 5/).

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Mogą z niego skorzystać m.in. kobiety, w tym młode matki.

Szczegółowe informacje na temat powyższego naboru można znaleźć na stronie internetowej PUP w Rzeszowie.

Ponadto, Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń UM Rzeszowa zapewnia zainteresowanym osobom możliwość osobistej i telefonicznej konsultacji u pracownika Biura EDG celem umówienia wizyty u doradcy w PUP w zagadnieniu dotyczącym szczegółów uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kontakt telefoniczny z Biurem Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń UM Rzeszowa - 17 875 4782 oraz 17 875 4638.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij