Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Gmina Kamień z dofinansowanie NFOŚiGW na budowę zbiorników retencyjnych

Opublikowano: 2021-09-14 13:37:59, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

GMINA KAMIEŃ. Powstać mają na cieku wodnym Żyłka w miejscowości Łowisko. Zbiorniki mają poprawić lokalną zdolność do gromadzenia wody, a w konsekwencji- ochronę przed suszą (i ewentualnymi powodziami).

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Koszt całkowity zadania wyniesie 2,9 mln zł. W ramach planowanej retencji korytowej powstaną dwa zbiorniki - o łącznej powierzchni lustra wody- 2,63 ha- na potoku Żyłka. Objętość gromadzonej wody w zbiornikach sięgnie 34 437 m3.

 

Głównym celem przedsięwzięcia będzie kształtowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie skutkom suszy na obszarze dorzecza Górnej Wisły, w południowo-wschodniej części gminy Kamień oraz części gmin Nowa Sarzyna i Sokołów Małopolski. Projektowane zbiorniki będą zatrzymywać wody w cieku wodnym, a dzięki urządzeniom piętrzącym także spowalniać ich spływ. Spowoduje to zwiększenie retencji w korycie rzeki, umożliwiając wykorzystanie wody głównie na cele rolnicze, a także socjalno-bytowe lub związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Będzie to miało szczególne znaczenie w czasie występowania długotrwałych niedoborów wodnych (np. braku opadów) ale również deszczów nawalnych, bądź szybkiego topnienia dużych ilości śniegu.

 

Retencja korytowa jest elementem tzw. małej retencji, która w szerszym wymiarze pozwala przeciwdziałać niebezpieczeństwom pogodowym i klimatycznym, pogorszeniom warunków życia ludzi, spadkom efektywności rolniczej (np. zmniejszeniom zbiorów), ograniczeniom w sferze turystyki i wypoczynku, a także zaburzeniom równowagi ekosystemów (w tym szczególnie flory) oraz ewentualnym, niebezpiecznym zmianom w strukturze gruntów (które mogą być przyczyną m.in. strat w infrastrukturze budowlanej i przesyłowej).

 

Dofinansowanie z NFOŚiGW jest pierwszym tego typu działaniem wspierającym przedsięwzięcie retencji korytowej w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do Zmian Klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska- finansowanie retencji na wsi”. Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na terenach wiejskich.

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij