Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Obsługa procesów sukcesyjnych od Kancelarii Axelo

Opublikowano: 2021-09-04 18:38:17, przez: admin, w kategorii: Wizytówki firm

Axelo Sukcesje Sp. z o.o. to uczestnik Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej 2021.

Obsługa procesów sukcesyjnych od Kancelarii AxeloObsługa procesów sukcesyjnych od Kancelarii AxeloObsługa procesów sukcesyjnych od Kancelarii Axelo
Obsługa procesów sukcesyjnych od Kancelarii Axelo

 

Organizatorem Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza: jest już po raz dwudziesty Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Wojewodą Podkarpackim. Tegoroczną edycję Patronatem Honorowym objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem Konkursu jest Województwo Podkarpackie, Bank Pekao S.A. oraz Kancelaria Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu. Szczegóły o Konkursie na www.png.pl.

W obszarze obsługi procesów sukcesyjnych, oferuje:

• Projektowanie oraz implementację
projektów procesów sukcesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem skutków prawnych i podatkowych

• Pozyskiwanie gwarancji finansowej
w implementowaniu i utrzymaniu modelu rozwiązań restrukturyzacyjnych
i reorganizacyjnych,(innowacyjną metoda Cash on the Table™)

• Analizę ekonomiczną i biznesową
opracowywanych przedsięwzięć

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

• Wdrażanie rozwiązań
restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych w podmiotach korporacyjnych lub grupach kapitałowych zmierzające do przygotowania aktywów do ich przekazania w drodze sukcesji

• Bieżącą obsługę i doradztwo
w przygotowaniu oraz wdrażaniu procesu międzypokoleniowego transferu majątku, jak również ugruntowaniu i utrzymaniu wprowadzonej struktury po zakończeniu tego procesu

• Sporządzanie testamentów
z wykorzystaniem instytucji prawnych umożliwiających uwzględnienie założonego sposobu przekazania majątku (m.in. zapisów windykacyjnych)

• Opracowanie modeli sukcesji
z uwzględnieniem dedykowanych struktur prawnych (m. in. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) oraz zagranicznych jurysdykcji prawnych

• Audyty przedwdrożeniowe
umożliwiające ocenę ryzyk związanych z procesem sukcesyjnym oraz projektowanie dostosowanych rozwiązań

• Implementacja rozwiązań
umożliwiających korzystną spłatę roszczeń spadkobierców wspólnika

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Artykuł promocyjny