Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego w lipcu 2021 r.

Opublikowano: 2021-08-30 14:41:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,0% niż przed rokiem i wyższe o 0,2% niż przed miesiącem. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2021 r. wyniosła 8,4% i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz w odniesieniu do lipca 2020 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych była o 0,8% niższa niż przed miesiącem i o 7,2% niższa niż przed rokiem.

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 10,0% wyższe niż w lipcu 2020 r., a także o 3,1% wyższe niż w czerwcu 2021 r.

- Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, oprócz żywca wieprzowego, były wyższe niż przed rokiem, a niższe w porównaniu z czerwcem br. W obrocie targowiskowym w odniesieniu do lipca 2020 r. ceny były wyższe.

- Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 5360,0 mln zł i była (w cenach stałych) o 18,1% wyższa niż w lipcu ubiegłego roku, kiedy notowano spadek produkcji o 6,9%. W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja sprzedana obniżyła się o 3,6%.

- Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej była o 38,6% wyższa niż przed rokiem, a o 3,0% niższa niż przed miesiącem.

- W I półroczu 2021 r. wyniki finansowe przedsiębiorstw były korzystniejsze niż uzyskane rok wcześniej. Wyższe były wskaźniki rentowności, natomist obniżyły się wskaźniki płynności.

- Nakłady inwestycyjne na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących, poniesione przez badane przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego w I półroczu 2021 r., były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku. Wyższa niż przed rokiem była wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji, przy wyższej liczbie inwestycji.

- W lipcu 2021 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r., wzrosła liczba mieszkań oddanych do użyt#kowania (o 47,5%) Spadła natomiast liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 25,3%) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 33,2%).

- W województwie podkarpackim 0,9% podmiotów gospodarczych (wobec 0,7% w kraju), które złożyły meldunek DG-1 w lipcu br., wskazało pandemię COVID-19 jako czynnik wywołujący istotne zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej.

- Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w lipcu br. była o 7,7% wyższa niż przed rokiem i o 4,5% wyższa niż w poprzednim miesiącu.

- W rejestrze REGON wpisanych było więcej podmiotów gospodarki narodowej niż przed rokiem i więcej niż przed miesiącem.

- W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij