Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sylwester na Zamku w Baranowie Sandomierskim

Park przemysłowy powstanie w Stalowej Woli. Jest podpis prezydenta Andrzej Dudy

Opublikowano: 2021-08-29 14:41:56, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

STALOWA WOLA. 28 sierpnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

Park przemysłowy powstanie w Stalowej Woli. Jest podpis prezydenta Andrzej Dudy

 

– Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku; jest ustawą absolutnie incydentalną – mówił Prezydent Andrzej Duda w Stalowej Woli podczas uroczystości podpisania ustawy. Zaznaczył, że nowe prawo daje olbrzymie możliwości rozwojowe dwóm miastom: Jaworznie i Stalowej Woli.

 

Jak podkreślał prezydent, nigdy nie zgodziłby się na „ogólny mechanizm pozwalający przeznaczać grunty leśne, należące do Lasów Państwowych, w obszary gospodarcze, ot tak po prostu”. – Tutaj, w Stalowej Woli i Jaworznie, mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem – mówił Prezydent, podkreślając konieczność odbudowy przemysłowej tych terenów.

Według prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, w innowacyjnym parku przemysłowym w Stalowej Woli docelowo powstać może kilkanaście tysięcy wysokopłatnych i specjalistycznych miejsc pracy.

 

Ustawa (nazywana Lex Izera, gdyż w Jaworznie – według zapowiedzi – ma być prowadzona produkcja samochodu elektrycznego o nazwie Izera) ma pozwolić na zamianę nieruchomości Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na lasy czy grunty na których można zasadzić las, na pozyskanych od Lasów Państwowych terenach byłyby lokowane inwestycje dotyczące dotyczące energii, elektromobilności lub transportu, służące upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

Razem Możemy Więcej

Zamiana nieruchomości będzie możliwa w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, a stroną zamiany mogą być tylko państwowe osoby prawne, spółki, w których skarb państwa ma większość akcji (w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym) lub samorządy.

Umowa zamiany będzie miała określać cel, dla którego zamiana jest dokonywana, a brak jego realizacji w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany będzie aktualizował po stronie podmiotów reprezentujących Skarb Państwa (Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych lub starosty) roszczenie o:

1. zwrot nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela; albo

2. zapłatę przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością zamienianych nieruchomości, będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości pierwotnie będących własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany.

O zamianie zdecyduje minister właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem klimatu oraz ministrem gospodarki. W dzisiejszych realiach oznacza to, że wniosek składałby Minister Klimatu i Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zamiana będzie możliwa dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej, przy czym brak wydania opinii w terminie miesiąca od doręczenia komisji żądania będzie uważany za pozytywną opinię.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij