Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Przetarg na budowę nowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie unieważniony

Opublikowano: 2021-06-11 07:44:33, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Skoro decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zakwestionowana została lokalizacja nowego budynku, to i nie było sensu kontynuować procedury przetargowej.

Przetarg na budowę nowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie unieważniony

 

W uzasadnieniu unieważnienia postępowania Sąd Okręgowy zwrócił też uwagę, że dalsze procedowanie tym bardziej nie ma sensu, gdyż inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Lokalizacja przyszłej inwestycji na działce pomiędzy ul. Zieloną i Graniczną została podważona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 20 maja tego roku. Zaskarżyło ją stowarzyszenie Obywatelski Rzeszów. Mówiąc w skrócie - stowarzyszenie argumentowało, że budowa takiego gmachu w środku dzielnicy z jednorodzinną zabudową, bez dobrego skomunikowania z pozostałą częścią miasta ma się jak pięść do nosa. Przypomnijmy - pierwotnie gmach miał powstać w pobliżu Sądu Rejonowego przy ul. Rejtana. Miasto cały ten teren wiele lat temu chciało przeznaczyć na realizację Projektu Temida. To właśnie tam miały się znaleźć najważniejsze instytucje wymiaru sprawiedliwości w Rzeszowie. Wszystko się zmieniło w ubiegłym roku.

Przynajmniej na jakiś czas spełnia się więc czarny sen Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości i kandydata na prezydenta miasta. Budowa gmachu nowego Sądu Okręgowego i oddanie miastu budynku Zamku było jednym z głównych elementów jego kampanii wyborczej.

Jeszcze kilka dni po decyzji WSA próbował on kontratakować, próbując nieco inaczej rozłożyć „sądowo-zamkowe” akcenty. Podczas zorganizowanej naprędce konferencji prasowej roztaczał on wszem i wobec wizję przyszłego zagospodarowania Zamku. Miałyby się w nim znaleźć opera, balet i teatr muzyczny. Nie zabrakłoby również artystycznych galerii oraz punktów gastronomicznych. I wreszcie, co równie ważne, w Zamku zlokalizowane zostałaby Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Marcin Warchoł, jak tylko mógł, unikał wówczas tematu zawirowań wokół lokalizacji nowego Sądu Okręgowego. A na pytanie o to, odpowiedział:

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

-Braliśmy pod uwagę pewne problemy biurokratyczne i one są wkalkulowane w tę inwestycję. Zwłaszcza przy takiej inwestycji - 175 mln, praktycznie nie unikniemy problemów związanych z administracją. Ale po to właśnie jestem ja, żebym te problemy rozwiązywał.

Warchoł zapowiadał również maraton odwołań, zakończony ostateczną decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Tak dla przypomnienia (za dokumentacją przetargową): w budynku nowego Sądu Okręgowego miałyby się znaleźć pomieszczenia „Kierownictwa Sądu, Administracji, I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego wraz z Sekcją ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, III Wydziału Karnego Odwoławczego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego Odwoławczego, VI Wydziału Gospodarczego, VII Wydziału Wizytacyjnego, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, ogólnego przeznaczenia - w tym archiwów zakładowych i archiwum Sądu Rejonowego w Rzeszowie, higieniczno-sanitarne, technicznej obsługi budynku, komunikacji”.

W budynku przewiduje się organizację stałych miejsc pracy dla 270 osób personelu oraz jednoczesną możliwość przebywania w budynku maksymalnie do 1160 osób niebędących jego stałymi użytkownikami (prokuratorzy, prawnicy, petenci itp.).

Parametry przyszłego budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie: powierzchnia zabudowy - max. 2 248,90 m2, powierzchnia netto: ok. 14 783 m2 i nie więcej niż 14 800 m2, powierzchnia wewnętrzna: około 17 800 m2, maksymalna wysokość budynku (…) 35 m. Kubatura obiektu to 90 000 m3.

Budynek będzie miał jedną do dwóch podziemnych kondygnacji. W górę będzie ich sześć lub siedem. Wokół gmachu przewiduje się wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (co najmniej 94 - 70 dla pracowników i 24 dla petentów), Przy czym parking dla pracowników ma zostać zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych urządzeniami szlabanowymi.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

W budynku przewiduje się też lokalizację parkingu podziemnego.

Inwestycja miałaby potrwać 40 miesięcy.