Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Zapowiedź sesji Rady Miasta Rzeszowa 15 czerwca 2021

Opublikowano: 2021-06-09 12:30:45, przez: admin, w kategorii: Samorządy

XLVIII sesja Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 8.30. Sesja odbędzie się zdalnie.

Do Urzędu Miasta Rzeszowa tylko po wczesniejszym umówieniu się

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2021 r.

 4. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

 5. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXXV/743/2016 za lata 2019 – 2020.

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rzeszowie przy ulicy Staszica (druk: XLVIII/2/2021).

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Lubelskiej w Rzeszowie (druk: XLVIII/3/2021).

 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk: XLVIII/4/2021).

 9. Uchwała w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie (druk: XLVIII/5/2021).

 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2”, nr projektu RPPK.09.04.00-18-0008/20, nr naboru RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20, nazwa działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 11. Uchwała w sprawie nadania statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 46 w Rzeszowie.

 12. Uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Nr 6 KOTEK PSOTEK w Rzeszowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (druk: XLVIII/1/2021).

  Wybierz studia w WSPiA

 13. Uchwała w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok, ustalenia wysokości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów oraz określenia harmonogramu przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z Rzeszowskim Budżetem Obywatelskim na 2022 rok.

 14. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij