Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Droga przez ogrody działkowe im Szafera w Rzeszowie

Opublikowano: 2021-05-23 21:45:27, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Sprawa likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Władysława Szafera od wielu miesięcy budzi w Rzeszowie emocji. W ostatnim czasie sprawą zainteresowali się także kandydaci na prezydenta Rzeszowa oraz radni.

Droga przez ogrody działkowe im Szafera w Rzeszowie

 

W piątek (21 maja 2021 r.) Rada Miasta Rzeszowa na nadzwyczajnej sesji (zwołanej na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości przyjęła uchwałę w sprawie „stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących zagospodarowania terenów ogródków działkowych”.

 

Treść: W celu zapewnienia mieszkańcom Miasta Rzeszowa możliwości korzystania z ogródków działkowych zaleca się rozważenie ponownej oceny zasadności (celowości) realizacji inwestycji drogowych lokalizowanych na terenach funkcjonujących ogrodów działkowych, a zwłaszcza na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. W. Szafera w Rzeszowie. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Rada Miasta Rzeszowa podejmując niniejszą uchwałę wskazuje na konieczność podjęcia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa działań zmierzających do przeprowadzenia analizy, oceny zasadności, celowości realizacji inwestycji drogowych na terenach ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowej na terenie ogrodów działkowych im. W. Szafera przy ul. Skrajnej.

Rada Miasta Rzeszowa mając na uwadze potrzebę ochrony terenów zieleni urządzonej, terenów rekreacyjnych, a takimi są m.in. tereny ogrodów działkowych, jak również fakt, że jednym z podstawowych zadań własnych samorządu wskazanych w ustawie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców takich jak m.in. ochrona środowiska i przyrody, dbanie o zieleń i tereny rekreacyjne widzi potrzebę zdecydowanych działań mających na celu utrzymanie atrakcyjnych terenów zielonych miasta oraz umożliwienie mieszkańcom Rzeszowa możliwości wypoczynku i spędzania aktywnie wolnego czasu.

Działania, o które Rada Miasta zwraca się do Prezydenta są oczekiwane przez mieszkańców, którzy oczekują od samorządu podejmowania działań na rzecz ochrony terenów zielonych, jak również działań na rzecz tworzenia kolejnych nowych terenów ogrodów działkowych w Rzeszowie. Wymienione działania są uzasadnione szybko postępującą urbanizacją terenów na terenie miasta, która często odbywa się kosztem likwidacji terenów zielonych, w tym terenów ogrodów działkowych.

Rada Miasta Rzeszowa deklaruje w zakresie realizacji ww. uchwały pełną współpracę z Prezydentem Miasta Rzeszowa, z zarządami ogrodów działkowych oraz mieszkańcami.

 

O szczegółach inwestycji mówił Marek Bajdak, pełniący obowiązki prezydenta. Budowa droga odbywa się na bazi specustawy drogowej (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) Decyzja jest ostateczna.

 

Umowa na wykonanie drogi zawarta została w wyniku przetargu, który rozstrzygnięty został 15 lutego 2021. Wykonawcą została firma Strabag. Wartość umowy 6,8 mln zł. Termin wykonania do końca roku,, firma już wydała ok. 3 mln zł na zakup materiałów, które mają posłużyć na budowę drogi. Strabag powstrzymała się od praca w marcu (do połowy kwietnia), pozwalając zabrać mieszkańcom dobytek z tego obszaru. Obecnie firma na prośbę Urzędu Miasta powstrzymała znowu się od robót do końca tygodnia.

 

Marek Bajdak przypomniał, że droga powstaje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z sierpnia 2000 r. Wtedy zapadła decyzja o likwidacji ogródków. Plan nie przewiduje w tym miejscu ogrodów działkowych, mowa jest o czterech krzyżujących się ze sobą drogach.

 

- Zawiadomienie o wszczęciu ZRID wysłane zostało 19 września 2019 r. i doręczone Polskiego Związkowi Działkowców – mówił Marek Bajdak. - W toku postępowania jeszcze czterokrotnie skutecznie zawiadamiany i toku postępowaniu.

 

Wreszcie 12 lutego 2020 r. decyzja została wydana, nie było odwołania.

 

- Ewidentnie problem komunikacyjny między Polskim Związkiem Działkowców a działkowiczami jest faktem – komentował prezydent.

 

Na sesji głos zabrała także Magdalena Turczyn z zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych im Szafera. Stwierdziła, że gdy 20 lat temu plan był uchwalany, były inne realia i okoliczności i

- Plan można zmienić, modyfikować, bardzo mało jest terenów zielonych – mówiła przedstawicielka działkowców.

Argumentowała, że mieszkańcy domów mają swoje ogródki przydomowe, mieszkańcy bloków mają te działki. 220 działek w ROD to tysiąc osób – młodych działkowców, rodzin z dziećmi.

- Likwidacja spowoduje koszty ekonomiczne, ekologiczne, społeczne – mówiła Magdalena Turczyn. - 3 mln zł (wydane już na budowę drogi – przyp. red.) zostanie zwróconych osiedlu i miastu w ratach z nawiązką z eko usług jakie przyroda świadczy na rzecz człowieka, wystarczy jej nie niszczyć.

 

Działkowcy zebrali pod petycją przeciw likwidacji ogródków. W środę było 1,5 tys. podpisów, do piątku zebranych zostało kolejnych 500 podpisów. Głównie od mieszkańców z terenów przylegających (bloki przy ulicach Gromskiego Lubelskiej.

Wybierz studia w WSPiA

 

Przed Urzędem Miasta odbywała się pikieta przeciwników likwidacji ogrodów działkowych, prowadzona przez Zbigniewa Mieszkowica z projektu Społeczny Strażnik Drzew. Wśród haseł trzymanych przez kilkunastu uczestników pikiety było np. Drogę zbudujecie, głosu nie dostaniecie. 

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij