Powiat Rzeszowski

Zapowiedź sesji Rady Miasta Rzeszowa - 25 maja 2021

Opublikowano: 2021-05-21 08:00:15, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XLVII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (25 maja 2021 r.) o godz. 8.30. Obrady odbędą się w sposób zdalny.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

Proponowany porządek obrad

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

 4. Informacja Prezydenta na temat działań związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” (wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej).

 5. Informacja Prezydenta nt. zamiany działki nr 1368/15 obr. 207 (wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość).

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Miasto Rzeszów.

 7. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017-2020”.

 8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 316/1/2020 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie (druk: XLVI/3/2021).

 9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów
  i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 10. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 11. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Karkonoskiej i Anny Jagiellonki (druk: XLVI/5/2021).

 12. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Kaletniczej i Mazowieckiej (druk: XLVI/6/2021).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania (druk: XLVI/7/2021).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Targowej w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży (druk: XLVI/8/2021).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie (druk: XLVI/9/2021).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (druk: XLVI/1/2021).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (druk: XLVI/2/2021).

 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. ul. Styki).

 19. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk: XLVI/4/2021).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Bee Friendly” (tłum.: „Przyjazny pszczołom”) w ramach naboru do grantów standardowych Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 21. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 22. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

PROPOZYCJE ROZSZERZENIA PORZĄDKU OBRAD:

pkt 18a. - Uchwała w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie.

pkt 18b. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego.

pkt 18c. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Karola Lewakowskiego.

pkt 18d. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

pkt 18e. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 567/2, położonej w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście.

pkt 18f. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie.

pkt 18g. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie.

pkt 18h. - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 21 w przedmiocie przejęcia zadania przez Gminę Miasto Rzeszów z zakresu bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. 

pkt 19a. - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

WSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ

Porządek obrad wraz z propozycjami zmian i stanowiskami Komisji

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij