Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Fiasko przetargu na ścieżki edukacyjne w Parku Miejskim i Ogródku Jordanowskim w Jaśle?

Opublikowano: 2021-05-11 18:15:55, przez: admin, w kategorii: Samorządy

JASŁO. Nie dość, że do przetargu stanął tylko jeden wykonawca, to jeszcze chciałby się podjąć tylko jednego z zadań. Do tego cena oferty znacznie przekracza przyjęty limit.

Fiasko przetargu na ścieżki edukacyjne w Parku Miejskim i Ogródku Jordanowskim w Jaśle?

 

W Parku Miejskim w Jaśle powstać ma edukacyjna ścieżka historyczna, a w Ogródku Jordanowskim ekologiczna ścieżka edukacyjna. Władze miasta sądziły, że skoro realizacja obu nie wydaje się specjalnie skomplikowana, to i nie powinna kosztować zbyt dużo. Zarezerwowano więc na to w sumie ok. 236 tys. zł (ścieżka historyczna - 114 267 zł; ścieżka ekologiczna - 121 647 zł).

Tymczasem jedyną ofertę złożyła firma Mentor z Połczyna, która do tego wyraziła chęć na stworzenie jedynie ekologicznej ścieżki w Ogródku Jordanowskim. Do tego cena jej oferty wynosi aż 198 171 zł.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Inwestycja jest realizowana w ramach programu „Rewitalizacji Miasta Jasła”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Edukacyjna ścieżka historyczna w Parku Miejskim powstać ma wzdłuż istniejących alejek parkowych. Staną przy nich dwustronne tablice, obrazujące i opisujące dzieje Jasła i jego historyczną zabudowę. Miasto samo dostarczy wykonawcy „wkład merytoryczny tablic”. Zamontowane zostaną również dwa zestawy gier terenowych, dotyczących wydarzeń z historii miasta oraz związanych z miastem postaci. Wykonawca będzie też zobowiązany dostarczyć zestawy audio składające się z 35 sztuk audioprzewodników (czas pracy bez ich ładowania - 8 godzin). Mają być wyposażone w klawiaturę numeryczną, przystosowaną dla osób słabo widzących i niedowidzących. Słuchawki z pętlą indukcyjną dla osób słabo słyszących oraz pozostałe akcesoria, np. ładowarki.

Ścieżka zostanie też specjalnie oznaczona pasami wyczuwalnymi pod stopami przez osoby niepełnosprawne. W wyznaczone miejsca ścieżki zostaną też przeniesione z parku elementy małej architektury (m.in. ławki).

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Z kolei ekologiczna ścieżka edukacyjna w Ogródku Jordanowskim składać się będzie z trzech tras edukacyjno-przyrodniczych, które również zostaną poprowadzone po istniejących utwardzonych alejkach. Każda ze ścieżek ze względu na długość i tematykę będzie dedykowana innej wiekowo grupie odbiorców, jednakże co do zasady wyznaczone trasy będą miały charakter uniwersalny i dostępny dla wszystkich.

Pierwsza trasa przeznaczona będzie dla najmłodszych (długość ścieżki - 148 m), druga będzie ścieżką dla dzieci - ogród motyli (długość ścieżki - 330 m), trzecia zaś przeznaczona będzie dla dzieci starszych i młodzieży - lekcja dendrologii (długość ścieżki – 750 m).

Przy trasach staną m.in. wielofunkcyjne tablice edukacyjne, wyposażone w pulpity i nagłośnienie oraz gry edukacyjne.

Obie ścieżki powinny być gotowe 150 dni od podpisania umowy z wykonawcą.