Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Firma PIMIN wyremontuje most w Głuchowie

Opublikowano: 2021-05-01 18:03:54, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT ŁAŃCUCKI. Za realizację zamówienia oddział GDDKiA w Rzeszowie zapłaci prawie 833 tys. zł. PIMIN pokonała w przetargu dwóch konkurentów.

Fot. gddkia.gov.pl

Fot. gddkia.gov.pl

 

Zamówienie będzie zrealizowane w formule „projektuj-buduj” i obejmie m.in: opracowanie koncepcji wraz z projektem wykonawczym remontu mostu (w tym szczególnie zabezpieczania dźwigarów i stref podparcia); opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót remontowych przy uwzględnieniu etapowania robót w tym konieczność ich prowadzenia pod ruchem z zachowaniem ciągłości ruchu pieszego na obiekcie; opracowanie koncepcji technicznej i projektu wykonawczego (przekroje poprzeczne i podłużne) zawierające zakres wszystkich prac zabezpieczających na obiekcie; roboty przygotowawcze, naprawa i zabezpieczenie dźwigarów oraz przyczółków; wymianę kostki brukowej krawężników i obrzeży na dojściach do obiektu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem skorodowanych balustrad; naprawę uszkodzonych kap chodnikowych oraz odtworzenie nawierzchni żywicznych na obiekcie.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Remont ma potrwać 5 miesięcy od podpisania umowy.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Most przez potok Sawa w Głuchowie jest już w złym stanie technicznym. Na obiekcie występują uszkodzenia dźwigarów, przyczółków, nawierzchni jezdni, izolacji, chodników, kap i elementów wyposażenia elementów obiektu tj. barier, gzymsów oraz ubytki betonu. Zasadniczym celem remontu jest więc wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie bieżącej konserwacji.

 

  .