Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 27 kwietnia 2021 r.

Opublikowano: 2021-04-20 14:17:18, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XLV sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 8.30 zdalnie.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii, w roku 2020.

 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2018 – 2021” (druk: XLV/4/2021).

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 (druk: XLV/5/2021).

 7. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w 2020 roku.

 8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2020 roku.

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań celem przejęcia przez Gminę Miasto Rzeszów nieruchomości położonych w sąsiedztwie stacji kolejowej Rzeszów Główny w Rzeszowie (druk: XLV/6/2021).

 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 320/1/2021 terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie (druk: XLV/10/2021).

 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 316/1/2020 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie (druk: XLV/9/2021).

 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park” w Rzeszowie – część A (druk: XLV/11/2021).

 13. Uchwała w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Rzeszów za rok 2021.

 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032 (druk: XLV/3/2021).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej (druk: XLV/1/2021).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Kazimierza Odnowiciela (druk: XLV/2/2021).

 18. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz nadania statutów poszczególnym Żłobkom wchodzącym w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie (druk: XLV/8/2021).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tech Revolution” w ramach naboru do Programu Urbact III, Sieć Transferu – druga fala (ang. Transfer Networks – second Wave) (druk: XLV/7/2021).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Rzeszowa na wykonywanych pamiątkach regionalnych.

 21. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 22. Wolne wnioski i sprawy różne.

WSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij