Razem dla Rzeszowa zawiadamia prokuraturę w sprawie działań prezydenta Ferenca i jego urzędników

Opublikowano: 2021-04-18 22:20:37, przez: admin, w kategorii: Polityka

RZESZÓW.

Mieszkańcy przeciwko chaotycznej zabudowie. Powstała inicjatywa Razem dla Rzeszowa

 

Porozumienie Razem dla Rzeszowa złożyło w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tj.:

- przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz jego podwładnych, w szczególności dyrektora Wydziału Architektury Andrzeja Skotnickiego, w postaci wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń budowlanych z naruszeniem prawa i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 k.k.

- przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych / pracowników administracyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa/; i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.

- niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych tj. Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz jego podwładnych w zakresie prawidłowego gospodarowania mieniem Gminy Miasto Rzeszów poprzez nie realizowanie celów przejęcia terenów od Skarbu Państwa, niezabezpieczenie tych terenów planami zagospodarowania przestrzennego, nieskorzystanie przez Gminę Miasto Rzeszów z prawa pierwokupu terenów odzyskanych przez właścicieli prywatnych po uprzednim wywłaszczeniu, w wyniku czego tereny te, wskutek zaniechań wskazanych funkcjonariuszy zwrócone zostały spadkobiercom, a następnie odsprzedane deweloperom, co były działaniem systemowym i z góry zaplanowanym, w wyniku czego Gmina Miasto Rzeszów poniosła szacunkową szkodę w kwocie ok. miliarda złotych. /tzw. afera gruntowa, dzika reprywatyzacja gruntów/ tj. o przestępstwa z art. 231 §1 k.k. oraz 296 § 1 k.k.

- niedopełnienia obowiązku uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów, dla których sporządzenie MPZP jest obowiązkowe na podstawie przepisów szczególnych oraz ze względu na istniejące uwarunkowania (Załącznik nr 50 do Uchwały nr LXIII/1466/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2018 r.); i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.

- niewykonywania uchwał Rady Miasta w kwestii opracowania MPZP i przez to działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego tj. o przestępstwo z art. 231 §1 k.k.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij