Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Urzędnik w Muzeum-Zamek w Łańcucie

Opublikowano: 2021-04-07 21:30:56, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

ŁAŃCUT.

 

Specjalista działu spraw osobowych

Obowiązków:

- sporządzanie list płac, obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS;

- sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, zgłoszeniowych, deklaracji i raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników oraz zleceniobiorców;

- sporządzanie list płac wynikających z umów cywilnoprawnych;

- ewidencja zwolnień lekarskich i nadzór nad prawidłowością wypłacanych z tego tytułu należności;

- sporządzanie dokumentów do Urzędu Skarbowego i GUS;

- sporządzanie wymaganych przepisami prawa oraz Organizatorów muzeum sprawozdań, zestawień, raportów, analiz i wyliczeń;

- prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac;

- realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Umowa o pracę na czas określony

Cały etat, jedna zmiana

Płaca: od 2 800 zł brutto

Wymagania

- wykształcenie wyższe lub średnie

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

- minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie zadań

- praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatkowych

- umiejętność obsługi komputera pakiet Office, Word, Excel, Płatnik

Adres: Muzeum Zamek w Łańcucie

ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Numer telefonu: 17 225 20 08 ww. 130

E-mail: kadry@zamek-lancut.pl

ymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV (z adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego)

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe (dyplomy, świadectwa, certyfikaty)

3. Kopie dokumentów potwierdzających minimum 2 lata zatrudnienia na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie o niekaralności.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 15.04.2021 na adres: kadry@zamek-lancut.pl. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 225 20 08 w.130.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dla celów rekrutacji poprzez zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 .

Więcej o: praca biurowa

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij