Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Praca dla sprzątaczki

Opublikowano: 2021-03-16 08:36:57, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

UI. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Poszukuje kandydatki

na stanowisko pracy ;

sprzątaczka — umowa na zastępstwo 1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie min. zasadnicze,

- Udokumentowane doświadczenie zawodowe.

2. Do zakresu wykonywanych zadań na wlw stanowisku będzie należeć:

- Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń (pokoi biurowych, korytarzy, toalet, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych)

- Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach gospodarczych będących w użyczeniu tj. piwnicach, garażach, klatkach schodowych, innych,

- Dbanie o powierzone mienie, właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych,

4) Sprzątanie pomieszczeń w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy drugiej osoby zajmującej się utrzymywaniem czystości;

5) Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora jednostki.

6) Praca w godzinach 16.00-20.00

3. Informacja o warunkach pracy :

- praca fizyczna związana z wykorzystaniem także maszyny sprzątającej, - praca w ramach umowy o pracę,

- miejsce świadczenia pracy: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie tj. budynek przy ulicy Hetmańskiej 9 piętro III

4. Wymagane dokumenty :

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających się o zatrudnienie,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem : „PRACA - sprzątaczka” w terminie do dnia 22 marca 2021 r.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm),

UWAGA !

Dokumenty kandydatów niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły po terminie kandydaci mogą odebrać osobiście w Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w terminie 3 miesięcy od zakończenia . Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa wyżej podlegają zniszczeniu.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij