Powiat Rzeszowski

Pożyczka płynnościowa dla podkarpakich firm - nowy nabór

Opublikowano: 2021-03-06 11:53:51, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. informuje, że od dnia 8 marca 2021 r. od godz. 8:00 wznawia nabór wniosków. Wnioski złożone przed wyznaczonym terminem nie będą podlegały rejestracji oraz ocenie.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jako lider konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w dniu 1 października 2020 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 40 mln zł mającą na celu udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na region podkarpacki i świętokrzyski.

 

Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

 

Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych - ostateczną decyzję o wysokości pożyczki podejmuje Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Okres spłaty: do 72 miesięcy

Karencja: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Oprocentowanie: pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów

 

Nie jest potrzebny wkład własny, Agencja nie pobiera prowizji

 

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:

1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2. 25% łącznego obrotu pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo

3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do ARR Marr S.A.

 

 

Przeznaczenie pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych przedsiębiorstwa, w tym np.:

- wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

- zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,

- spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

- zatowarowanie, półprodukty itp.,

- inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,

- bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata z terminem spłaty między 1.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Pożyczki),

- wydatki inwestycyjne niezbędne do utrzymania płynności (max. 20% wartości pożyczki).

 

Rozliczenie pożyczki:

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

Informacje na temat projektu i jego zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim i świętokrzyskim

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

 

Zespół Funduszu Pożyczkowego:

797 600 322

797 701 404

797 600 332

797 600 328

797 600 314

 

 

Punkt Obsługi Klienta Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. (budynek Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.) ul. Ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

 

Placówka Konsorcjum w woj. świętokrzyskim

ul. Śląska 9, 25 - 328 Kielce

sala 204, II piętro

tel.: 603 111 497

e-mail: j.lukasik@barr.org.pl

 

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN

Regulamin - plik do pobrania

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

Wniosek o udzielenie pożyczki - plik do pobrania

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU POŻYCZKOWEGO

Oświadczenie majątkowe poręczyciela i wpółmałżonka - plik do pobrania

Formularz zapotrzebowania na płynność - plik do pobrania

Sprawozdania finansowe - uproszczona księgowość - plik do pobrania

Sprawozdania finansowe - pełna księgowość - plik do pobrania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - plik do pobrania

Oświadczenie osoby będącej dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia - plik do pobrania

Oświadczenie o danych osobowych - plik do pobrania

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez MŚP - plik do pobrania

Upoważnienie do BIG Infomonitor - plik do pobrania

Oświadczenie o wysokości wsparcia uzyskanego z pożyczki POIR - plik do pobrania
 

ROZLICZENIE POŻYCZKI

 Wzór - rozliczenie pożyczki - plik do pobrania

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij