Powiat Rzeszowski

Czy podkarpacki sejmik uchyli tzw. uchwałę anty-LGBT?

Opublikowano: 2021-02-24 20:48:29, przez: admin, w kategorii: Polityka

PODKARPACKIE.

Praca w Urzędzie Marszałkowskim

 

Radni Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska i koalicjanci) zaproponował uchwalenie uchwały z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

 

Jak wiadomo uchwała owa stała się przyczyną anulowaniu dotacji dla projektu „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu, radni Koalicji Obywatelskiej uznali uchwałę za bezprzedmiotową oraz szkodzącą województwu podkarpackiemu i jego sprawom

Oto fragment uzasadnienia:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 54, ust. 1, wprost zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Działania osób (w tym osób nieheteronormatywnych – LGBT), które korzystają z tego fundamentalnego prawa, nie łamiąc przy tym norm społecznych nowoczesnego państwa w Unii Europejskiej, stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 27 maja 2019 r. nazywa „inżynierią społeczną”, „zagrożeniem dla porządku społecznego”, czy „narzucaniem szkodliwych i demoralizujących standardów”. Tego typu retoryka wprowadza i podsyca atmosferę nieistniejącego zagrożenia, a wezwanie do „wycofania ruchów LGBT z politycznego dyskursu” jawnie łamie prawo, ustanowione przytoczonym wyżej przepisem Konstytucji RP.

W 2003 r. Polacy ogromną większością głosów w referendum, opowiedzieli się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Ideę wejścia Polski do UE poparło na Podkarpaciu 70% głosujących, przy frekwencji wynoszącej 57%. Oznacza to, że jako naród i społeczeństwo wybraliśmy model państwa, które na wszystkich jego poziomach – w tym samorządowym – tworzy przestrzeń równego traktowania z szacunkiem dla wszystkich, w tym dla wszelkich mniejszości. Stosowanie tej zasady w relacjach społecznych podzielają inne państwa, z którymi łączy nas ważna współpraca, a które nie należą formalnie do Unii Europejskiej. Komitet Mechanizmu Finansowego Funduszy Norweskich, informując niedawno o wycofaniu się ze współfinansowania „Projektu 0501”, przypomniał że swój udział w tego typu przedsięwzięciach uzależnia od wspólnego (wraz z partnerami) poszanowania godności ludzkiej oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wszelkie, nawet najmniejsze odstępstwa od tej reguły mogą być odbierane jako przejawy dyskryminacji i mogą skutkować realnym zablokowaniem dostępu do środków europejskich, bez których rozwój Podkarpacia zostanie w kolejnych latach na trwałe zahamowany.

 

Zarządu województwa podkarpackiego 22 lutego 2021 r. negatywnie zaopiniował projekt uchwały sejmiku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

 

Jak czytamy z kolei w uzasadnieniu tej uchwały, zarząd województwa „prowadzi szerokie, skoordynowane działania na płaszczyźnie regionalnej, rządowej, międzynarodowej i dyplomatycznej mające na celu wyjaśnianie błędnie interpretowanej narracji, zarówno medialnej jak i politycznej w sprawie podjętej” oraz „zabiega o zmianę decyzji anulowania dofinansowania z funduszy norweskich” .

 

Zarząd powołuje się na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wskazujące, uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a przyjęte stanowisko wyrażone w uchwale odnosi się wyłącznie do poglądów radnych, nie będących źródłem jakichkolwiek wytycznych oraz nakazów działania czy zachowania,

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij