Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Sesja Rady Miasta Rzeszowa 23 luteog 2021 - zapowiedź

Opublikowano: 2021-02-17 13:07:55, przez: admin, w kategorii: Samorządy

XLIII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się zdalnie w najbliższy wtorek (23 lutego 2021 r.) o godz. 8.30.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 4. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy miasto Rzeszów na lata 2021 - 2025 (druk nr XLIII/8/2021).

 5. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rzeszów (druk nr XLIII/13/2021).

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2021 – 2030 z elementami strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z gminą miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego.”

 7. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych (druk nr XLIII/12/2021).

 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.

 9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 253/5/2013 – II – A „Dworzec” w Rzeszowie (druk nr XLIII/21/2021).

 10. Uchwała o zmianie uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie); (druk nr XLIII/16/2021).

 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie (druk nr XLIII/18/2021).

 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany nr 307/2/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 118/26/2005 na południe od ogrodów działkowych Zalesie w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od XV do XXXI (druk nr XLIII/17/2021).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Kopernika w Rzeszowie (druk nr XLIII/15/2021).

 14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Ługowej (druk nr XLIII/6/2021).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Rataja (druk nr XLIII/9/2021).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Stadionowej (druk nr XLIII/11/2021).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia w Rzeszowie.

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie (druk nr XLIII/7/2021).

 19. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (druk nr XLIII/1/2021).

 20. Uchwała w sprawie pozbawienia ulicy Ceramicznej w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi publicznej gminnej (druk nr XLIII/19/2021).

 21. Uchwała w sprawie pozbawienia ulicy Ludwika Chmury w Rzeszowie kategorii drogi publicznej gminnej i zaliczenia jej do kategorii drogi publicznej powiatowej (druk nr XLIII/20/2021).

 22. Uchwała w sprawie wyłączenia z pasa drogowego ulicy por. Henryka Pisarka działek nr 839/3, 839/4 i 839/5 w obr. 227 położonych w Rzeszowie (druk nr XLIII/2/2021).

 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego dotyczących pomnika przyrody (druk nr XLIII/3/2021).

 24. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr XLIII/4/2021).

 25. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – dębu szypułkowego (druk nr XLIII/14/2021).

 26. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Rady Miasta Rzeszowa.

 27. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 28. Wolne wnioski i sprawy różne

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij