Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Turystyka na Podkarpaciu w czasach na pandemii: straciliśmy 300 mln zł

Opublikowano: 2021-01-28 21:34:44, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. W niektórych miejscach liczba turystów wzrosła, ale globalnie spadła. Wyniki badań odpowiedziały m.in. na pytania o motywy i cele przyjazdu do regionu, źródła informacji o podkarpackiej ofercie turystycznej, długość pobytu czy wydatki.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zleciła badania dotyczące ruchu turystycznego na Podkarpaciu w 2020 r. Przeprowadzili je naukowcy: dr Mateusz Stopa, dr Beata Gierczak-Korzeniowska i dr Krzysztof Szpara.

- Podkarpackie utraciło 26 proc. turystów, w porównaniu z rokiem 2019. co przekłada się na stratę między 275 do 320 mln zł, które nie wpłynęły do województwa – mówił dr Mateusz Stopa.

Oznacz to wpływy około 700 mln zł. Pojedynczy Niemal zupełnie zniknęli turyści zagraniczni. Natomiast Bieszczady zanotowały znaczny wzrost przyjazdów, aż o 30 proc. Badacze sugerują, że mogła mieć na to wpływ opinia, jaką cieszą się Bieszczady, tj. regionu pięknego, a jednocześnie odludnego, dającego poczucie izolacji. Inną obserwacją jest znacznie dłuższy pobyt, nawet powyżej dwóch tygodni.

Wśród odwiedzających 3/4 deklarowało przebywanie z noclegiem, jedna czwarta na jeden dzień. Odwiedzający jednodniowi typowi dla turystyki miejskiej czyli np. Rzeszowa. Więszość turystów pochodziła Podkarpackiego (16 proc.), Mazowieckiego (14 proc.) Małopolskiego (12 proc.) czy Śląskiego.

 

Według Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej informacje pozyskane w pilotażowych badaniach ruchu turystycznego w województwie podkarpackim są cenną dawką wiedzy o zachowaniu, oczekiwaniach czy opinii uczestników ruchu turystycznego, którą już w najbliższym czasie będzie można wykorzystać w podejmowaniu decyzji z zakresu poprawy oferty turystycznej, jakości usług oraz w realizacji dalszych działań promocyjnych.

 

-Podkreślić należy, że badania realizowane były w sytuacji wyjątkowej - w czasie pandemii, co dodatkowo stanowi o ich wartości z punktu widzenia planowania i realizowania działań dla rozwoju czy kierunków zmian w turystyce regionalnej - komentuje dyrektor PROT, Anna Brzechowska-Rębisz.

 

Rok 2020 przyniósł globalną pandemię COVID-19, fatalną w skutki dla turystyki. Wprowadzone obostrzenia wpłynęły także na wielkość i strukturę ruchu turystycznego w Podkarpackiem. Oszacowano, że w minionym roku Podkarpackie odwiedziło poniżej 1 mln osób, w tym 67 931 odwiedzających zagranicznych. Warunki pandemiczne i wdrożone obostrzenia dla branży turystycznej w pierwszej kolejności ograniczyły ruch międzynarodowy, czego skutkiem był niemal zupełny brak turystów zagranicznych i tranzytowych.

 

Wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w sierpniu w powiatach bieszczadzkim, leskim oraz w Rzeszowie wskazują, że znaczenia nabrały jednodniowe wyjazdy bez noclegu (głównie mieszkańców regionu). Z kolei turyści częściej deklarowali dłuższe pobyty w województwie.

 

Przeprowadzone badania ruchu turystycznego wskazują, że turyści (osoby zatrzymujące się w regionie na co najmniej jedną noc) stanowili 73,4 proc. badanych, a odwiedzający jednodniowi (osoby podróżujące poza swoje zwykłe otoczenie bez korzystania z noclegu) 26,6 proc. Wśród badanych turystów przeważały osoby do 45 roku życia. Turyści pochodzili z województw: podkarpackiego (16,1 proc.) mazowieckiego (14,2 proc.) i małopolskiego (12,1 proc.). Głównym celem pobytu jest turystyka aktywna (87,9 proc.), w tym szczególnie wycieczki piesze (67,3 proc.). Wśród turystów dominował model podróży z jednym miejscem noclegu - bazą dla jednodniowych wycieczek (68 proc.).

 

Z kolei jednodniowy odwiedzający to człowiek bardzo młody, od 18 do 25 lat. Zdecydowana większość osób z tej kategorii to pochodzący z województwa podkarpackiego (82,7 proc.). W tej grupie również dominowała turystyka aktywna, obok wypoczynku biernego oraz rozrywki. Wśród odwiedzających dominował model podróży do jednego miejsca (konkretne miasto i piesze przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi atrakcjami - ponad 70 proc.).

 

Wybierz studia w WSPiA

Turyści ocenili, że pobyt w województwie podkarpackim zdecydowanie (65,3 proc.) lub raczej (31,1 proc.) spełnił ich oczekiwania. Podobnie pobyt w regionie oceniali odwiedzający jednodniowi: 66,3 proc. uznało, że zdecydowanie, a 29,8 proc. deklarowało, że raczej spełnił ich oczekiwania. Obie grupy nie oceniają Podkarpackiego negatywnie, natomiast „zdecydowanie dobrze” województwo oceniło (7,6 proc.) turystów i (4,4 proc.) odwiedzających jednodniowych, a „ani dobrze ani źle” (26,5 proc.) turystów (44,8 proc.) odwiedzających. Większość respondentów zdecydowanie poleci lub raczej poleci pobyt w województwie podkarpackim swoim krewnym lub znajomym. 95 proc. turystów i 96 proc. odwiedzających jednodniowych można zaliczyć do grupy konsumentów lojalnych.

 

Pilotażowe badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim były realizowane w trzech wytypowanych na podstawie rankingu powiatach w sierpniu ubiegłego roku. Za realizację terenową odpowiadała firma Danae Sp. z o.o. Analizę i opracowanie wyników badań przeprowadzili: dr Krzysztof Szpara (WSIZ), dr Beata Gierczak-Korzeniowska (URz), dr Mateusz Stopa (OnData).

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij