Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

EROD – ochrona danych osobowych w UE

Opublikowano: 2021-01-19 13:53:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

W 2018 roku w całej Unii Europejskiej zapanowała prawdziwa rewolucja związana z ochroną danych osobowych. 25 maja w życie weszło ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane w naszym kraju jako RODO. Powstał również nowy unijny organ – Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD). Dowiedz się więcej o jego działalności i celach!

Fot. Materiały Prasowe

Fot. Materiały Prasowe

 

Czym jest EROD?

Europejska Rada Ochrony Danych została powołana na mocy art. 68 RODO. Ma ona osobowość prawną. W skład Rady wchodzą przewodniczący organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych z każdego państwa członkowskiego oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (lub ich przedstawiciele). W posiedzeniach może brać udział również przedstawiciel Komisji Europejskiej, jednak nie ma on prawa głosu. EROD ma pełną niezależność. Artykuł 69 RODO wskazuje, że instytucja wypełniając swoje zadania, nie musi uwzględniać niczyich wytycznych ani pytać o instrukcje.

Przedstawicielem Polski w EROD jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) – organu, który również został powołany na mocy tego samego rozporządzenia i zastąpił Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Szkolenia i kursy z RODO

Dane osobowe przedstawiają bardzo dużą wartość dla wielu przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość oraz branżę. Ich niekontrolowane przetwarzanie sprawiło, że Komisja Europejska od kilku lat podejmuje intensywne działania mające na celu ochronić obywateli UE przed niekontrolowanym wykorzystaniem ich danych osobowych, co może być źródłem poważnych zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa i interesów. Sztandarową regulacją UE w zakresie przetwarzania danych osobowych jest oczywiście GDPR (General Data Protection Regulation) w Polsce znany pod skrótem RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jego wejście w życie wymusiło na przedsiębiorcach konieczność wdrożenia polityki przetwarzania danych osobowych zgodnej z nowymi przepisami i dostosowania działalności do regulacji. Wiele firm do dzisiaj boryka się z prawidłowym wdrożeniem niektórych regulacji, stąd duża powszechność szkoleń i kursów z RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych dostępne są niemalże w każdym większym mieście w Polsce, a od czasu epidemii koronawirusa wiele szkoleń RODO realizowanych jest również online.

Osobną kategorię stanowią kursy RODO, które w postaci multimedialnych materiałów można znaleźć na całym szeregu edukacyjnych platform internetowych. Każdy przedsiębiorca szukający czy to stacjonarnych szkoleń RODO w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu czy Gdańsku, czy też możliwości uczestniczenia w szkoleniach online dotyczących ochrony danych osobowych i RODO może skorzystać z odpowiednich baz szkoleń. Jedna z ciekawszych dostępna jest pod adresem https://eventis.pl/szkolenia/rodo, gdzie na dzień pisania artykułu dostępnych było ponad 20 różnych szkoleń i kursów z RODO zaplanowanych na styczeń, luty i marzec.

Na szkoleniach tych poruszana jest również kwestia instytucji powołanych do ochrony danych osobowych, w tym EROK i UODO, a także ich zakresu kompetencji.

Zadania i kompetencje EROD

Rada zajmuje się oczywiście kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych. Do jej głównych zadań należą (zgodnie z art. 70 RODO):

  • monitorowanie i zapewnianie właściwego stosowania RODO;

  • doradzanie Komisji Europejskiej w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i wszelkimi proponowanymi zmianami w RODO;

  • określanie wytycznych, zaleceń oraz najlepszych praktyk związanych ze stosowaniem RODO;

  • zachęcanie do sporządzania kodeksów postępowania, a także do ustanawiania mechanizmów certyfikacji w dziedzinie ochrony danych oraz znaków jakości i oznaczeń w tej dziedzinie;

  • wydawanie opinii w celu zapewnienia spójności stosowania RODO przez krajowe organy nadzorcze, organizacje międzynarodowe, państwa trzecie itp.;

  • upowszechnianie współpracy, skutecznej wymiany informacji, wspólnych programów szkoleń, kursów i dobrych praktyk między organami nadzorczymi.

W kilku przypadkach, dotyczących przede wszystkim rozstrzygania sporów między organami nadzorczymi, Rada jest zobowiązana do wydawania wiążących decyzji. Poza tym pełni jednak głównie funkcję organu doradczego i kontrolującego. Wydaje również wytyczne dla krajów członkowskich i działających w nich podmiotów. To właśnie ona czuwa nad przestrzeganiem zapisów RODO, a więc bezpieczeństwem danych wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

 Artykuł partnera

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij