Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Przetarg na projekt i budowę kolejnych odcinków S19 czyli Via Carpathia (odcinek Iskrzynia - Miejsce Piastowe - Dukla)

Opublikowano: 2020-12-23 09:50:34, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE.

Przetarg na projekt i budowę kolejnych odcinków S19 czyli Via Carpathia (odcinek Iskrzynia - Miejsce Piastowe - Dukla)Przetarg na projekt i budowę kolejnych odcinków S19 czyli Via Carpathia (odcinek Iskrzynia - Miejsce Piastowe - Dukla)
Przetarg na projekt i budowę kolejnych odcinków S19 czyli Via Carpathia (odcinek Iskrzynia - Miejsce Piastowe - Dukla)

 

Dziś (środa, 23 grudnia 2020 r.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinków drogi ekspresowej S19 zwanej Via Carpathia na trasie Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla. To jeden przetarg podzielony na dwa odcinki (drogi o długości około 10 km każda). Powstaną dwie estakady (o szczegółach zdecyduje przetarg), będzie też kilkanaście mostów i przejść dla zwierząt.

Odcinki Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla będą trudne w budowie, ale nie tak trudne jak budowa na trasie Babica - Domaradz i odcinek do Barwinka. Dlatego przetarg na te odcinki ogłoszony jest nieco szybciej, przede wszystkim nie ma tuneli.

GDDKiA liczą, że II kwartale w Iskrzyni, Miejscu Piastowym czy Dukli będziemy mogli podpisać umowy. Na całość odcinka Rzeszów – Barwinek przeznaczonych będzie 10 mld zł.

 

Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski podkreśla, że inwestycja będzie trudna i wymagająca dodatkowego nakładu pracy z powodu warunków geofizycznych na trasie przebiegu. M.in. wykonanych zostało już ponad 1200 wierceń.

 

Cały odcinek S19 nazywanej Via będzie w województwie podkarpackim będzie liczył 169 km. 30 km już już jest zbudowane (m.in. wokół Rzeszowa i do Sokołowa Małopolskiego) 64 km jest w realizacji, dziś ogłoszone zostały przetargi na kolejne 20 km. Pozostaje jeszcze 54 km, w połowie przyszłego roku będą ogłaszane kolejne przetargi. W skali kraju Via Carpathia to ponad 700 km (Podkarpacki, Lubelskie, Podlaskie), ponad 200 km w realizacji. 120 km w przetargach,

 

Wszystko ma być gotowe w 2025 roku.

 

- Via Carpathia staje się na Podkarpaciu faktem – mówił podczas konferencji prasowej Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Obecny (zdalnie) na konferencji poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca zapowiedział, że wspólnie z posłem Tomaszem Porębą podejmie starania, by włączyć S19 do transeuropejskich korytarzy transportowych. 

 

S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe  GDDKiA 

Odcinek będzie miał długość 10,3 km, przekrój dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstaną dwa węzły drogowe (Iskrzynia i Miejsce Piastowe), Obwód Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe, obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt), urządzenia BRD oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna. 

Wizualizację tego odcinka S19 można zobaczyć na filmie klikając TUTAJ.

  

S19 Miejsce Piastowe - Dukla  

Odcinek będzie miał długość 10,09 km, przekrój dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstanie węzeł drogowy Dukla, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Równe kat. I (po obu stronach drogi), obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów, przejście górne dla dużych zwierząt, dwa przejścia dolne dla średnich zwierząt, przejście dolne dla małych zwierząt, dwa przepusty). Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna. 

Wizualizację tego odcinka S19 można zobaczyć na filmie klikając TUTAJ.

 

W związku z tym, że południowe odcinki drogi ekspresowej S19 będą przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, na etapie opracowania Koncepcji programowej (KP) wykonuje się liczne rozpoznania geologiczne podłoża. W tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie przeprowadzenie badań jest dużym wyzwaniem. Dla odcinków Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla, w zakresie rozpoznania geologicznego podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy), a na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia jej skomplikowania (złożoności). Dla zobrazowania przeprowadzonego rozpoznania podłoża warto podać, że tylko na odcinku Iskrzynia – Miejsce Piastowe wykonano 1261 wierceń (o łącznej długości wierceń: 9432,4 m i głębokość wierceń: 2,3 - 25,0 m).

 

S19 w kierunku granicy polsko-słowackiej w Barwinku 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Aktualnie, na pozostałych odcinkach na południe od Rzeszowa (74 km od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku), wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Zakończenie opracowywania dokumentacji KP i ich odbiór planowane jest do połowy 2021 r.

 

S19 Babica - Barwinek (długość 74,84 km)

  • Babica - Jawornik i Jawornik - Domaradz, długość ok. 23,5 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,  
  • Domaradz - Iskrzynia, długość ok. 12,1 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym
  • Iskrzynia - Miejsce Piastowe, długość ok. 10,3 km, obecny etap: przetarg P&B,   
  • Miejsce Piastowe - Dukla, długość ok. 10,4 km, obecny etap: przetarg P&B,   
  • Dukla - Barwinek, długość 18,3 km, obecny etap: opracowanie Koncepcji programowej (KP) wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym.