Powiat Rzeszowski

Program sesji Rady Miasta Rzeszowa na 15 grudnia 2020 r.

Opublikowano: 2020-12-09 21:35:05, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XL sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się zdalnie 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa + AUTOPOPRAWKA

 2. Uchwała w sprawie budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r. + AUTOPOPRAWKA

 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2021 roku.

 6. Uchwała w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Rzeszów lub jego jednostkom organizacyjnym.

 7. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2020-2025” (druk: XL/8/2020).

 10. Uchwała w sprawie połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne.

  Oferta edukacyjna 2023/2024 - WSPIA

 11. Uchwała w sprawie zmiany granic Miasta Rzeszowa.

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży (druk: XL/4/2020).

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Zajęczej (druk: XL/6/2020).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Żywicznej (druk: XL/7/2020).

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonych przy Niedzielskiego w Rzeszowie (druk: XL/5/2020).

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Orląt Lwowskich (druk: XL/3/2020).

 17. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (druk: XL/2/2020).

 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

 19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2021 roku wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 21. Uchwała w sprawie nadania imienia X Liceum Ogólnokształcącemu w Rzeszowie.

 22. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (lipa szerokolistna, druk: XL/1/2020).

 23. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 24. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 22a- Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – Dębu szypułkowego.

WSZYSTKIE MATERIAŁY NA SESJĘ

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij