Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Tarcza antykryzysowa i zwolnienia grupowe na Podkarpaciu w listopadzie 2020

Opublikowano: 2020-12-02 08:43:15, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE. Rynek pracy, zwolnienia grupowe, wsparcie dla przedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej do 27 listopada 2020 roku.

Tarcza antykryzysowa i zwolnienia grupowe na Podkarpaciu w listopadzie 2020

 

Od 1 stycznia do 27 listopada 2020 roku podkarpaccy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia 3 341 pracowników. Do dnia 31 października 2020 roku wręczono wypowiedzenia 2 391 pracownikom, co stanowiło 71,6 % wszystkich zgłoszeń.

m-ce 2020 roku

 

m-ce 2020 roku

liczba pracowników, którym wręczono wypowiedzenia

I

12

II

201

III

94

IV

92

V

575

VI

256

VII

371

VIII

472

IX

278

X

40

10 m-cy 2020 roku

2391

 

 

 

Patrząc z perspektywy dziesięciu miesięcy, wśród pracodawców zgłaszających do PUP zwolnienia najczęściej pojawiały się podmioty branży automotive i lotniczej, chociaż samo zjawisko wydaje się normalizować, na co wskazuje zmniejszający się od sierpnia poziom zwolnień grupowych.

 

– Ogólny spadek zamówień w branży motoryzacyjnej i w produkcji komponentów do samolotów wpłynęły negatywnie na poziom zamówień i zatrudnienie w tych sektorach działalności gospodarczej. Na trudną sytuację poza pandemią nałożył się również spadek popytu, wynikający ze spowolniania gospodarki światowej – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Koronawirus nie dotknął w takim zakresie, jak się pierwotnie spodziewano, budownictwa czy turystyki, nie zaszkodził również sprzedaży produktów pierwszej potrzeby i żywnościowych. Sytuacja wciąż jest trudna, a długofalowe skutki są trudne do przewidzenia. W nadchodzącym 2021 roku, pomimo trudniejszych warunków funkcjonowania, niektóre firmy będą musiały zareagować na spadek popytu dostosowaniem poziomu realizacji zamówień do nowych warunków funkcjonowania na rynku. Inni pracodawcy będą kooperować, pozyskiwać nowych kontrahentów i możliwości zbytu dla własnej produkcji. Dotyczyć to będzie jednak nielicznych branż, jak na przykład zaawansowanych systemów sterowania, elektronicznych systemów synchronizacji, produkcji elementów dla budownictwa, zaawansowanej obróbki materiałów niezbędnych do produkcji high-tech dla sprzętu gospodarstwa domowego. Możliwe, iż więksi gracze, co będzie najtrudniejsze do zrealizowania, mogą zareagować otwarciem nowego typu produkcji lub usług, w krótkich seriach próbnych, czyli na przykład towarów cieszących się znacznym zainteresowaniem nowych odbiorców. Takie możliwości otwiera posiadanie zaawansowanego parku maszynowego oraz produkcji i obróbki metalu czy tworzyw sztucznych na wysokim, światowym poziomie.

 

Niektórzy pracodawcy zdecydowali się na redukcję planowanych zwolnień (w całości lub części) o 1 362 miejsc pracy tj. o około 40,8 % ogółu zgłoszeń. Istotnym czynnikiem łagodzącym negatywne skutki pandemii są również kolejne edycje rządowych Tarcz Antykryzysowych.

 

Wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wraz z aktywacją 1 kwietnia 2020 roku rządowej Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie uruchomił nabór wniosków od przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). 

Od 1 do 30 listopada 2020 roku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 131 wniosków na dofinansowanie ze środków FGŚP.

Opiewają one na ponad 7 milionów złotych (7 016 639 zł), dla 1 748 osób.

Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:

- obniżonego czasu pracy - 5 dla 24 pracowników, na 49 920 złotych (49 920 zł), 

- przestoju ekonomicznego - 4 dla 11 pracowników, na prawie 37 tysięcy złotych (36 681 zł), 

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem – 122 dla 1713 pracowników, na prawie 7 milionów złotych (6 930 036 zł). 

 

W tym okresie wypłacono wsparcie łącznie dla 6 156 pracowników, realizując wnioski 423 firm na prawie 10 milionów złotych (9 849 815 zł).   

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od chwili jej uruchomienia 1 kwietnia 2020 roku wypłacił podkarpackim przedsiębiorcom wsparcie w wysokości:

- w kwietniu - 40 milionów złotych,

- w maju - 106 milionów złotych,

- w czerwcu - 107 milionów,

- w lipcu - 69 milionów złotych,

- w sierpniu - 74 miliony złotych,

- we wrześniu - 44 miliony złotych,

- w październiku - 25 milionów złotych,

- w listopadzie - 10 milionów złotych.

 

Zatem w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2020 roku wsparcie to wyniosło łącznie 475 560 291 złotych na 2786 wniosków dla 125 149 pracowników.

 

Od końca czerwca, po wprowadzeniu tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, można składać nowe, uproszczone wnioski. W stosunku do wcześniejszych nie ma wymogu obniżania wymiaru czasu pracy ani zawierania porozumień z załogą. Jednocześnie wciąż istnieje, równolegle, możliwości ubiegania się  wsparcie na dotychczasowych zasadach. 

Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Obecnie trwa proces legislacyjny nowej Tarczy Antykryzysowej tzw. branżowej.

Wsparcie z art. 15gga będzie dostępne dla przedsiębiorców najbardziej obecnie dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. W ramach tego artykułu przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 000 zł z uwzględnieniem czasu pracy.

 

Liczba wszystkich wniosków złożonych do PUP: ponad 120 tysięcy (znaczna ich część - ponad 86 tysięcy to wnioski o mikropożyczki do 5 tysięcy złotych). Największą liczbę wniosków (wszystkich) złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Dębicy, Przemyślu i Jarosławiu (w każdym z nich znacznie ponad połowę wniosków stanowią mikropożyczki). Kwota przekazanych środków dla powiatowych urzędów pracy to blisko: 834 miliony złotych. Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie powiatowe urzędy pracy środków w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi ponad 759 milionów złotych.

 

 

Łączna kwota wypłaconego wsparcia dla podkarpackich przedsiębiorców w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej (PUP + WUP) w okresie 1 kwietnia – 30 listopada 2020 roku to: 1 miliard 234 miliony złotych (1 234 miliony złotych).

 

Stopa bezrobocia

Na Podkarpaciu w końcu października 2020 roku zarejestrowanych było 84,8 tysiąca osób bezrobotnych. W porównaniu do września br. (85,4 tysiąca osób) liczba bezrobotnych spadła o około 0,6 tysiąca osób. Stopa bezrobocia w końcu października br. wyniosła tyle samo, co na koniec września br. to jest 8,9 % (zmiana 0,0 %).

 

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij