Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Obwodnica Łańcuta: obok budowanej drogi powstały gazociągi. Listopad 2020

Opublikowano: 2020-11-19 13:34:46, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

ŁAŃCUT. Na rozbudowywanym odcinku DK94 Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta) zakończono kolejny ważny etap prac - budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Dn400 oraz gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych wzdłuż realizowanej drogi.

Fot. GDDKiAFot. GDDKiAFot. GDDKiAFot. GDDKiA
Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Budowa gazociągu

Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia została wykonana w ramach budowy obwodnicy Łańcuta w związku z koniecznością przeniesienia gazociągu poza pas drogowy. Prace rozpoczęły się w grudniu 2019 r. Próby szczelności i wytrzymałości gazociągu Dn400 mm wykonano w sierpniu br., a końcem października został dokonany odbiór techniczny gazociągu.

 

Przebudowa wysokiego ciśnienia wykonana została:

- z rur stalowych 406,4x8,0 mm o długości łącznej 5873,80 m,

- z rur stalowych 114,3x5,6 mm o łącznej długości 122,70 m,

wraz z zabudową zespołu zaporo-upustowego i odwadniacza. Przebudowane zostały także sieci wodno–kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa oraz sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

Wprowadzona została szerokość strefy kontrolowanej czyli terenu, na którym należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Linia środkowa strefy kontrolowanej pokrywa się z osią gazociągu i wynosi: dla rurociągu dn400mm – 8 m, a dla rurociągu dn100 – 4 m.

 

Zaawansowanie prac

W tej chwili na drodze krajowej nr 94 Łańcut – Głuchów prowadzone są prace związanie z przygotowaniem kolejnych odcinków pod ułożenie warstw bitumicznych. Dotychczas ułożono 29 tys. ton masy bitumicznej z 53 tys. przewidzianych do wbudowania, co daje 55% zaawansowania.

Zakończono realizację murów oporowych przy obiekcie mostowym oraz przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza. Na moście w Głuchowie na rzece Sawa do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe na chodnikach i pod obiektem.

Ponadto prowadzone są prace związane z realizacją pali i słupów pod ekrany akustyczne, których zaawansowanie wynosi odpowiednio 65% dla pali i 50% dla słupów.

Pozostały do wykonania dalsze prace związane z przezbrojeniem sieci kolidujących z drogą oraz uzbrojeniem terenu w nową infrastrukturę. Zaawansowanie tych robót przedstawia się następująco:

- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych - 50%

- przebudowa kolizji energetycznych - 70%

- przebudowa kolizji telekomunikacyjnych - 75%

- budowa przyłączy energetycznych - 79%

- budowa kanału technologicznego - 60%

- budowa sieci oświetlenia terenu - 31% (budowa linii kablowych - 61%, budowa latarni oświetleniowych - 7%).

 

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że oświetlenie terenu w odróżnieniu do standardowo stosowanych rozwiązań będzie zawierało system zdalnej kontroli i zarządzania oprawami oświetleniowymi umożliwiający pełną kontrolę nad ich pracą. Zastosowane rozwiązanie umożliwiać będzie przykładowo sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności od pory dnia lub od natężenia ruchu na drodze, co umożliwiać będzie również przyszłą integrację z krajowym systemem zarządzania ruchem. Celem zastosowania tego rozwiązania jest m.in. obniżenie zużycia energii elektrycznej. 

 

Prace na budowie obwodnicy Łańcuta prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego. Ze względu więc na zachowanie przejezdności i prowadzeniu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu prac, na odcinku występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r. Wykonawcą generalnym jest Budimex. 

 

Kalendarium:

1. Uzyskanie decyzji środowiskowej: 1 grudnia 2006 r.

2. Uzyskanie decyzji ZRID: 27 września 2010 r.

3. Ostateczność decyzji ZRID: 26 listopad 2013 r.

4. Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.

5. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.

6. Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Budimex S.A., wartość: 115 847 768,51 zł brutto, termin: 34 miesiące)

7. Złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID: 18 marca 2019 r.

8. Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

9. Uzyskanie zmiany decyzji ZRID: 19 grudnia 2019 r.

10. Zakończenie robót: wrzesień 2021 r.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij