Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej Cyberbezpieczenstwo i ochrona zasobow informacyjnych
Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Płatne staże w Parlamencie Europejskim  - trwa nabór

Opublikowano: 2020-11-16 21:22:11, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

Parlament Europejski oferuje dwa rodzaje staży: staże w Sekretariacie Generalnym (staż im. Roberta Schumana) oraz staże u posłów do Parlamentu Europejskiego

Parlament w Strasburgu. Fot. Pixabay/CC0

Parlament w Strasburgu. Fot. Pixabay/CC0

 

Staże w Sekretariacie Generalnym – staże im. Roberta Schumana

Staże im. Roberta Schumana są płatne i odbywają się w jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego – Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu – lub w siedzibie biura kontaktowego w danym państwie członkowskim.

Staż ten nazwany jest na cześć Roberta Schumana – jednego z ojców integracji europejskiej, dzięki której od ponad 70 lat w Europie panuje pokój i dobrobyt. Zaproponował on połączenie wydobycia węgla i produkcji stali w Niemczech i Francji w ramach projektu, który nazwano później Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. Była to pierwsza europejska wspólnota, która z biegiem lat rozrosła się i przekształciła w Unię Europejską.

Dlaczego warto ubiegać się o staż?

Staż im. Roberta Schumana wzbogaci Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Staż pozwoli Ci z bliska przyjrzeć się pracy instytucji europejskich oraz Parlamentu Europejskiego, ważnego forum podejmowania decyzji i debat politycznych na szczeblu UE.

Staże im. Roberta Schumana organizowane są w wielu różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja czy IT.

Parlament Europejski zapewnia wszystkim równe szanse; zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojej kandydatury bez względu na płeć, orientację seksualną, środowisko kulturowe, etniczne lub religijne czy niepełnosprawność. W razie potrzeby zakwalifikowanym kandydatom z niepełnosprawnością oferowane są niezbędne udogodnienia.

Parlament zaangażowany jest także w działania upamiętniające dziennikarzy, którzy zginęli podczas wykonywania swojej pracy; Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji organizuje na przykład szereg staży im. Roberta Schumana ku pamięci Jána Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego zamordowanego w lutym 2018 r.

Czy mogę ubiegać się o staż?

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły 18 lat;
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich lub krajów przystępujących/kandydujących do Unii Europejskiej (ograniczoną liczbę miejsc można też przyznać kandydatom z innych państw);
 • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • płynnie posługują się jednym z urzędowych języków UE i posiadają bardzo dobrą znajomość innego języka UE (obywatele państw trzecich muszą bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim);
 • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • nie pracowały lub nie uczestniczyły w innym rodzaju stażu w instytucjach, organach i agencjach UE przez więcej niż dwa kolejne miesiące;
 • nie uczestniczyły w wizycie studyjnej w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego na sześć miesięcy przed rozpoczęciem stażu.
Jak ubiegać się o staż?

Aby zgłosić swoją kandydaturę, odwiedź naszą stronę internetową:

 1. wybierz maksymalnie trzy staże i aplikuj na nie;
 2. jeśli Cię wstępnie zakwalifikowano, musisz przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające, że możesz ubiegać się o staż;
 3. jeśli Cię wybrano, drogą mailową otrzymasz oficjalne pismo potwierdzające przyjęcie na staż.

Staż im. Roberta Schumana trwa pięć miesięcy:

 • na staż w okresie od 1 października do 28/29 lutego
  • aplikuj 1–30 czerwca
 • na staż w okresie od 1 marca do 31 lipca
  • aplikuj 1–30 listopada

Spontaniczne podania nie będą brane pod uwagę.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na temat stażu im. Roberta Schumana:

Contact: 
Staże u posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie umowy z Parlamentem Europejskim posłowie mogą oferować płatne staże w swoich biurach w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli (lub w Strasburgu).

Dlaczego warto ubiegać się o staż?

Staż wzbogaci Twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Pozwoli Ci także lepiej zrozumieć metody pracy posłów do Parlamentu Europejskiego.

Staże w biurach poselskich organizowane są w wielu różnych dziedzinach. Poseł do Parlamentu Europejskiego, który organizuje staż, wyznacza konkretne zadania do zrealizowania w trakcie tego stażu.

Czy mogę ubiegać się o staż?

Posłowie sami wybierają stażystów. Kandydaci muszą jednak spełniać poniższe kryteria:

 • mają ukończone 18 lat (odstępstwa od limitu wiekowego są możliwe tylko na właściwie umotywowany wniosek);
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju przystępującego/kandydującego do UE. Niemniej jednak posłowie mogą zaoferować staż kandydatom z państw trzecich pod warunkiem, że spełniają oni wymagania wizowe;
 • uzyskali świadectwo ukończenia szkoły średniej odpowiadające poziomowi wymaganemu do przystąpienia do szkoły wyższej lub ukończyli studia wyższe lub techniczne na równoważnym poziomie, lub uzyskali dyplom uniwersytecki;
 • biegle posługują się jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej;
 • w czasie trwania stażu nie są stroną umowy o pracę lub innego umownego stosunku pracy;
 • nie odbyli wcześniej stażu w biurze poselskim ani nie pracowali wcześniej jako krajowy lub akredytowany asystent posła do Parlamentu Europejskiego.
Jak ubiegać się o staż?

Aby złożyć wniosek, skontaktuj się bezpośrednio z posłami do Parlamentu Europejskiego.

Staż trwa od sześciu tygodni do pięciu kolejnych miesięcy, a o jego długości decydują posłowie oferujący staż. Staż może rozpocząć się w dowolnej porze roku.

Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości od 816 do 1 339 EUR za staż w pełnym wymiarze godzin.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij