Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Obwodnica Przemyśla – otwarcie ofert na studium

Opublikowano: 2020-11-12 20:38:32, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PRZEMYŚL. Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Fot. przemysl.plObwodnica Przemyśla – otwarcie ofert na studium
Fot. przemysl.pl

Fot. przemysl.pl

 

Poznaliśmy oferty w przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Przemyśla w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77.

 

W przetargu złożono 4 oferty. Najniższą, na kwotę 13 407 000,00 zł złożyła firma Ivia S.A.. Pozostałe oferty:

- MPRB sp. z o.o. – lider konsorcjum i partnerzy Mosty Kraków S.A. i MP Infra sp. z o.o. - 13 763 700,00 zł,

- Sweco Engineering sp. z o. o. - 14 259 714,72 zł

- Mosty Katowice sp. z o.o. - 15 558 614,40 zł​

 

Obwodnica Przemyśla jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:

- budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)

- budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu

- budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową

- budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego

- budowę urządzeń ochrony środowiska

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej

- budowę oświetlenia drogowego

- organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- zagospodarowanie terenu zielenią

 

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu

Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. 

 

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic: 

- Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,

- Obwodnica Jasła w ciągu DK73 - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,

- Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 - przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

- Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - ogłoszony przetarg na dokumentację 

- Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 - przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

- Obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,

- Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 - przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

- Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 – II etap - przetarg na koncepcję programową, po otwarciu ofert.

 

 .

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij