Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Dofinansowane szkolenia online dla firm na temat zamówień publicznych

Opublikowano: 2020-10-23 11:37:38, przez: admin, w kategorii: Biznes

Oferta szkoleń online z dofinasowaniem na poziomie 90% dedykowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego na temat o zamówień publicznych. Organizatorem jest Polski Instytut Rozwoju: firma szkoleniowo–doradcza, wspierająca pracowników administracji publicznej i przedsiębiorstw w rozwoju ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowane szkolenia online dla firm na temat zamówień publicznych

 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Nowe możliwości, czy nowe kłopoty?

Wejście nowej ustawy do porządku prawnego po nowym roku powinna zrewolucjonizować rynek zamówień publicznych w Polsce. Zmiany to świeży oddech. To inne bardziej dokładne zrozumienie zasad jakie funkcjonują na rynku B2B. A takim rynkiem są zamówienia publiczne. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z takiego rodzaju możliwości działania, ale są też tacy, których cała działalność opiera się na realizacji zamówień publicznych. Celem zmiany ustawy jest poszerzenie tego rynku. O kolejnych potencjalnych dobrych, rzetelnych wykonawców. Nowelizacja ustawy bardzo szeroko otwiera drzwi MMSP, zaprasza z uśmiechem idąc z duchem czasu i nowinkami techonologicznymi.

Ile będzie nowych przepisów? Dużo.

Czy warto zmieniać? Zawsze warto.

Czy poszerzenie konkurencji rynkowej jest dobre? Bardzo dobre.

Wiele pytań a jeszcze więcej odpowiedzi. Zamówienia publiczne są dla wszystkich. Bez wyjątku. Na rzetelnych, jasnych, bezstronnych zasadach.

Każdy kto ma negatywne zdanie o zamówieniach publicznych w najbliższym czasie zmieni zdanie. Unia Europejska zmianą Dyrektyw w tym zakresie wyraźnie wskazała kierunek działania zamówień publicznych. Ma być prosty, konkretny i niepapierowy. Czyli, zmniejszono ilość dokumentów, które należy przedłożyć w trakcie procedury u Zamawiającego. Zmieniono podejście i sposób myślenia o Wykonawcy, nakazując Zamawiającemu obowiązek współpracy, mediację a nie spór sądowy w sprawie realizacji zamówienia na podstawie umowy. Elektronizacja jako szybsza, oszczędnięjsza, bezpieczniejsza forma składania ofert. Bez obowiązku osobistego dostarczania niezliczonej ilości dokumentów, które pozwolą uzyskać zamówienie. Jasne i przejrzyste metody oceny ofert, gdzie cena nie jest już głównym czynnikiem.

Co nowego w nowej ustawie?

1. Zmiany w nazewnictwie dokumentów.

2. Nowe rodzaje zamówień bagatelnych.

3. Nowa procedura w zamówieniach poniżej progów unijnych.

4. Nowe progi procentowe dla postępowań poniżej progów unijnych.

5. Możliwość złożenia wniosku o mediację w sprawie umowy już zawartej.

6. Nowa instytucja – katalog klauzul niedozwolonych.

7. Nowe zasady udzielania zamówienia, który musi zapewnić cel a nie cenę.

8. Zakaz zmian istotnych.

9. Wprowadzono obligatoryjne jakościowe kryteria w dwóch trybach: dialogu konkurenyjnym i partnerstwie innowacyjnym.

10. Nowe przesłaniki odrzucenia oferty.

11. Wprowadzono nowy warunek udziału w postępowaniu – zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

12. Wprowadzono możliwość rejestracji przebiegu rozprawy w KIO.

13. Ustanowiono jeden sąd do rozpatrywania skarg na wyroki KIO.

14. Wprowadzono nowe odniesienie wprost do RODO.

15. Nowe obowiązki i uprawniena dla Zamawiającego.

16. Nowe obowiązki i uprawnienia dla Wykonawcy.

17. Nowa maksymalna wartość procentowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Nowe zasady liczenia terminu składania wniosków o wyjaśnienie SWZ.

19. Zmiany terminu związania z ofertą dla postępowań powyżej progów unijnych.

20. Zmiany w przepisach dotyczących otwarcia ofert.

21. Zmiana przepisów dotyczących środków ochrony prawnej.

I dużo i mało. Jak zawsze jest dużo niedomówień, braków, możliwości innych rozwiązań. Jedyną pociechą jest fakt, że ustawa jest ewolucyjna, a nie rewolucyjna.

Dużo zmian i dużo nowych możliwości. W szczególności dla MMSP. Działania w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych będzie widoczne już od nowego roku. Ze wskazaniem na możliwości a nie na ograniczenia.

Obecnie szkolenia podzielone są na trzy moduły:

  1. Szkolenie ogólne (57,13 zł netto / 16 godzin) - teoretyczne przygotowanie uczestnika do ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Przybliżane są zagadnienia związane z zapisami nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  2. Szkolenie praktyczne (57,13 zł netto / 16 godzin) – w tej części ćwiczone jest selekcjonowanie odpowiednich zamówień pod swoją branżę, poprawne i bezbłędne przygotowanie i złożenie dokumentów przetargowych.

  3. Warsztaty z wykorzystania platformy elektronicznej e-zamówienia (57,13 zł netto / 16 godzin) - kompleksowe wdrożenie uczestnika do cyfrowego środowiska przetargów publicznych, ukierunkowane na efektywne i płynne używanie narzędzi.

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano wsparcie dla przedsiębiorstw w formie indywidualnych porad prawnych z zakresu PZP (przy wyborze od 10h do 24h gwarantowane są 2h darmowych konsultacji z trenerem w celu uzgodnienia zakresu usługi doradczej) – doradztwo obejmuje między innymi:

a) przygotowanie do wejścia na rynek przetargów publicznych,

b) praktyczna pomoc w przygotowaniu i realizacji ofert przetargowych,

c) konsultacje dotyczące wdrożenia wewnętrznych procedur zapewniających zgodność działań oferenta z regulacjami prawnymi,

d) weryfikacja ofert konkurencyjnych,

e) wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,

f) analiza warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert,

g) reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),

h) pośredniczenie w kontakcie z zamawiającym i organami nadzorczymi,

i) przygotowanie sprawozdań.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu, formularz zgłoszeniowy, poszczególne programy szkoleń oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: https://szkoleniapzp.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail pzp@pir.edu.pl oraz pod numerami telefonów:

  • Anna Chmielarz, tel. 533 706 161 - Koordynator projektu,

  • Natalia Łupińska, tel. 575 422 136 – osoba odpowiedzialna za moduł doradztwa prawnego dla wszystkich przedsiębiorców,

  • Marcin Tatko, tel. 570 999 765 – osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami z województwa małopolskiego,

  • Dawid Roch, tel. 533 701 736 - osoba odpowiedzialna za kontakt z przedsiębiorcami z województwa świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W imieniu organizatora jak i całego Zespołu realizującego Projekt zachęcam do udziału w projekcie, który jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych.

 

 Artykuł promocyjny

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij