Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Ogniska koronawirusa na Podkarpaciu i sytuacja w szkołach 9 października 2020

Opublikowano: 2020-10-09 16:38:29, przez: admin, w kategorii: Region

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2: w wyniku badań przesiewowych łącznie potwierdzono wynik dodatni u 33 osób z personelu medycznego i pomocniczego. Wszystkie osoby ze styczności objęto kwarantanną. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

*Ognisko - Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul Sucharskiego - do dnia 9 października potwierdzono łącznie w ognisku 95 wyników dodatnich w tym: 55 pensjonariuszy i 39 osób z personelu i 1 osoby z kontaktu. Trwa dochodzenie epidemiologiczne

*Ognisko Pro Familia Rzeszów - łącznie w ognisku potwierdzono 27 pozytywnych przypadków u osób z personelu medycznego i 3 osób z kontaktu. Podjęto następujące działania:- wstrzymano do 11.10.2020r. udzielanie wszystkich świadczeń planowych. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko Szpital MSWiA (transmisja rozproszona , brak powiązań)- na dzień 8 października potwierdzono 12 wyników dodatnich w tym 10 pacjentów i dwóch osób z personelu - wstrzymano przyjęcia w placówce , trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat brzozowski

DPS dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi w ognisku łącznie potwierdzono 24 pozytywne przypadki zakażenia SARS CoV-2 w tym u 16 podopiecznych oraz 8 osób z personelu. Podjęto następujące działania: personel z dodatnim wynikiem pozostaje w izolacji domowej, osoby ze styczności objęto kwarantanną, badania pacjentów i personelu w toku .Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

*Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Oddział Wewnętrzny – w wyniku przeprowadzonych badań przesiewowych w ognisku łącznie potwierdzono 16 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 9 pacjentów oraz 7 osób z personelu medycznego. Oddział został zamknięty, wstrzymano przyjęcia i wypisy, personel z dodatnim wynikiem pozostaje w izolacji domowej, osoby ze styczności objęto kwarantanną

Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat mielecki

Szpital Specjalistyczny w Mielcu – na dzień 08-10-2020 potwierdzono wynik dodatni u 38 osób w tym 4 pacjentów i 34 osób z personelu . W placówce wstrzymano przyjęcia i wypisy, oraz pracę poradni specjalistycznych . Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat przemyski*

*NZOZ Diaverum w Przemyślu łącznie do dnia 9 października w ognisku potwierdzono 40 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 28 pacjentów oraz 21 osób z personelu medycznego i 2 osób z kontaktu. Podjęto następujące działania:- oddział nefrologii zamknięty, stacja dializ przyjmuje pacjentów z zachowaniem odpowiednich procedur i reżimu sanitarnego, trwają badania pacjentów i personelu medycznego, osoby ze styczności objęto kwarantanną, na bieżąco prowadzona jest dekontaminacja pomieszczeń podmiotu leczniczego zgodnie z wytycznymi. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat jarosławski*

*Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – na dzień 9 października potwierdzono łącznie 38 wyników dodatnich w tym u 10 pacjentów i 25 osób personelu medycznego i 3 osób personelu pomocniczego. W placówce wstrzymano przyjęcia i wypisy , na bieżąco prowadzona jest dekontaminacja pomieszczeń. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat stalowowolski

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej, Oddział Psychiatryczny –w ognisku łącznie potwierdzono 21 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 17 pacjentów oraz 4 osób z personelu medycznego. Oddział został zamknięty, wstrzymano przyjęcia i wypisy, personel z dodatnim wynikiem pozostaje w izolacji domowej, osoby ze styczności objęto kwarantanną, trwają badania pacjentów i personelu medycznego. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Powiat przeworski

SP ZOZ Przeworsk Oddział Geriatrii –łącznie w ognisku potwierdzono do dnia 9 października
21 przypadków zakażenia wirusem SARS CoV-2 w tym u 7 osób z personelu medycznego i 14 pacjentów. Wstrzymano przyjęcia. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

  

 

Placówki nauczania i wychowania i żłobki

Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 9 października br. w 63 placówkach obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne

Powiat bieszczadzki/leski (1 placówka)

LO w Ustrzykach Dolnych

Zawieszenie zajęć w klasie 1c -decyzja dyrektora

09.10.2020 r.

Powiat brzozowski (2 placówki)

SP w Zmiennicy-Oddział Przedszkolny

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

07-11.10.2020 r.

SOS-W w Brzozowie

Zawieszenie zajęć w całym ośrodku

07-11.10.2020 r.

Powiat dębicki (1 placówka)

SP w Łękach Dolnych-Oddział Przedszkolny

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

08-12.10.2020 r.

Powiat jarosławski (3 placówki)

SP w Wólce Pełkińskiej

Hybrydowy system nauczania- klasa 4b i klasa 8 zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- grupa 5-latków zdalne nauczanie

07-09.10.2020

LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- klasa 1a zdalne nauczanie

08-16.10.2020

Powiat jasielski (4 placówki)

Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

Hybrydowy system nauczania- klasa 4 rt zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Jaśle w ZSM Nr 3

Hybrydowy system nauczania- klasa 3c i 5a zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

Szkoła muzyczna I stopnia w Jaśle

Hybrydowy system nauczania- klasa klarnetu i fortepianu zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

Szkoła muzyczna II stopnia w Jaśle

Hybrydowy system nauczania- klasa klarnetu i fortepianu zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

Powiat kolbuszowski (4 placówki)

LO w Kolbuszowej

Hybrydowy system nauczania- klasa 2DP i 2CP zdalne nauczanie

07-09.10.2020 r.

ZS Technicznych w Kolbuszowej

Hybrydowy system nauczania- klasa 3a zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

Punkt Przedszkolny w Kosowach

Zawieszenie zajęć

09-15.10.2020 r.

SP w Bukowcu-Oddział Przedszkolny

Zawieszenie zajęć w Oddziale Przedszkolnym

09-12.10.2020 r.

Powiat krośnieński (2 placówki)

Miejski ZS Nr 8 w Krośnie – SP

Hybrydowy system nauczania- klasy I-III (7 oddziałów) zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

SP Nr 3 w Krośnie

 

09- w trakcie opracowywania

Powiat leżajski (6 placówki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku (SP nr 2)

Hybrydowy system nauczania- klasa 4 c zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa w Biedaczowie

Zawieszenie zajęć-klasa 6i 7

09.10.2020 r.

ZS w Giedlarowej

Zawieszenie zajęć-klasa 4a, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b

09.10.2020 r.

ZS w Wólce Grodziskiej

Zawieszenie zajęć-cała szkoła

09.10.2020 r.

Zespół Szkół w Grodzisku Górnym

zawieszenie zajęć dla klas 4b 6b 7a

9.10-16.10 2020 r.

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Zawieszenie zajęć dla klas Ic gr 2, II fp gr 2

09.10.2020 r.

Zawieszenie zajęć
dla klas IIIg gr 2, Id gr 1, If gr 1

9.10.- 12.10.2020 r.

Powiat lubaczowski (4 placówki)

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Oleszycach

Hybrydowy system nauczania-klasa II bs zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

LO w Lubaczowie

Hybrydowy system nauczania- klasa II fp zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

SP w Oleszycach

Cała szkoła-zdalne nauczanie

07-12.10.2020 r.

SP w Zalesiu

Hybrydowy system nauczania- klasy VII i VIII zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

Powiat łańcucki (2 placówki)

SP Nr 4 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania- klasa 2b zdalne nauczanie

08-15.10.2020 r.

SP w Soninie

Hybrydowy system nauczania- klasa 7a zdalne nauczanie

09-15.10.2020 r.

Powiat mielecki (8 placówek)

ZS Technicznych w Mielcu

Hybrydowy system nauczania- klasa 2 Bzg zdalne nauczanie

29.09-09.10.2020 r.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czerminie

Cała szkoła zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

II LO w Mielcu

Cała szkoła zdalne nauczanie

08-16.10.2020 r.

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek dzieciątka Jezus w Mielcu

Zawieszenie zajęć w całym przedszkolu

05-09.10.2020 r.

Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Pniu

Zawieszenie zajęć w całej placówce

07-09.10.2020 r.

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu

Hybrydowy system nauczania- 2 grupy przedszkolne zdalne nauczanie

08-16.10.2020 r.

SP w Padwi Narodowej

Hybrydowy system nauczania- klasa 0a zdalne nauczanie

08-18.10.2020 r.

SP w Dulczy Małej

Cała szkoła zdalne nauczanie

09-19.10.2020 r.

Powiat niżański (1 placówka)

LO w Nisku

Hybrydowy system nauczania- klasy 1c, 3b i 3c zdalne nauczanie

07-10.10.2020 r.

Powiat przemyski (3 placówki)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orłach

Hybrydowy system nauczania- klasa VIII zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

Przedszkole nr 14 w Przemyślu

Zawieszenie zajęć w grupie 4-5 latków-decyzja dyrektora

07-09.10.2020 r.

ZS Elektronicznych i Ogólnokształcących

Hybrydowy system nauczania- klasa 2ap zdalne nauczanie

08-09.10.2020 r.

Powiat przeworski (1 placówka)

ZS w Zarzeczu

Zawieszenie zajęć - klasa 1

08-12.10.2020 r.

Powiat ropczycko-sędziszowski ( 4 placówki)

ZS Technicznych w Sędziszowie Młp.

Hybrydowy system nauczania- klasa 2 ef zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

SP w Lubzinie

Hybrydowy system nauczania- klasa VIII b zdalne nauczanie

05-09.10.2020 r.

SP nr 5 w Ropczycach

Hybrydowy system nauczania- klasa 2b,2c,3a zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

ZS Nr 3 w Ropczycach

Hybrydowy system nauczania- klasa I zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

Powiat rzeszowski (11 placówek)

IX LO w Rzeszowie

Hybrydowy system nauczania- klasa IM/IB zdalne nauczanie

01-09.10.2020 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Rzeszowie

Hybrydowy system nauczania- klasa IV A zdalne nauczanie

01-09.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- klasa V zdalne nauczanie

09- w trakcie opracowywania

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie-Przedszkole Specjalne nr 30

Zawieszenie zajęć w grupie III

07-12.10.2020 r.

ZSP Nr 5 w Rzeszowie- Przedszkole nr 35

Zawieszenie zajęć w grupie 8,10 i 11

08-12.10.2020 r.

PP nr 40 w Rzeszowie (ul. Rataja)

Zawieszenie zajęć w grupie „Motylki”

08-12.10.2020 r.

PP nr 42 w Rzeszowie (ul. Cicha)

Zawieszenie zajęć w grupie 2 i 4-latków-decyzja dyrektora

05-09.10.2020 r.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (ul. Warzywna)

Hybrydowy system nauczania- klasa Tfa sem.III zdalne nauczanie

07-12.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- klasa TM sem.I zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rzeszowie (ul. Bohaterów)

Nauczanie zdalne - decyzja dyrektora

08-09.10.2020 r.

SP Nr 8 w Rzeszowie (ul. Kopaczewskiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa IVb zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

ZS Gospodarczych

Hybrydowy system nauczania- klasa II zdalne nauczanie

09-17.10.2020 r.

SP Sióstr Prezentek

Hybrydowy system nauczania- klasa 6b zdalne nauczanie

09- w trakcie opracowywania

Powiat sanocki (2 placówki)

Ochronka w Sanoku ul. Sobieskiego 10

Zawieszenie zajęć dla grupy Perełki

02-09.10.2020 r.

ZS Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

Hybrydowy system nauczania- klasa 1sth zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

Powiat stalowowolski (1 placówka)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach

Hybrydowy system nauczania- klasa 7a, 7b, 8b zdalne nauczanie

08-12.10.2020 r.

Powiat strzyżowski(1 placówka)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku

Zawieszenie zajęć wychowawczych w ośrodku

08-09.10.2020 r.

Powiat tarnobrzeski (2 placówki)

Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie

Hybrydowy system nauczania- klasa 7a, 7b, 8b zdalne nauczanie

08-09.10.2020 r.

ZS w Gorzycach

Cała szkoła zdalne nauczanie-decyzja dyrektora

09-12.01.2020 r.

 

na terenie województwa podkarpackiego w 45 placówkach obowiązuje
zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne

powiat brzozowski (2 placówki)

Szkoła Podstawowa W Zmiennicy – Oddział Przedszkolny

zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

do dnia 11.10.2020

SOS-W W Brzozowie

zawieszenie zajęć w całym ośrodku

do dnia 11.10.2020

Powiat Dębicki (3 Placówki)

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dębicy

zawieszenie zajęć w grupie 6-latków (decyzja dyrektora placówki

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Dębicy

hybrydowy system nauczania klasa iia - zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020

SP W Łękach Dolnych - Oddział Przedszkolny

zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym

do dnia 12.10.2020

Powiat Jasielski (3 Placówki)

Zespół Szkół Nr 4 W Jaśle

hybrydowy system nauczania klasa iv rt - zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020

SP Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 W Jaśle W Zsm Nr 3

hybrydowy system nauczania- klasa 3c i 5a zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do 12.10.2020 r.

Szkoła Muzyczna I Stopnia W Jaśle

hybrydowy system nauczania- klasa saksofonu, klarnetu i fortepianu zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do 12.10.2020 r.

Powiat Jarosławski (3 Placówki)

Szkoła Podstawowa W Wólce Pekińskiej

hybrydowy system nauczania klasy ivb i viii zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do 09.10.2020 r

Przedszkole Miejskie Nr 10 W Jarosławiu

hybrydowy system nauczania- grupa 5-latków zdalne nauczanie

pozostałe grupy stacjonarnie

do 09.10.2020

LO Mistrzostwa Sportowego W Jarosławiu

hybrydowy system nauczania- klasa 1a zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do 16.10.2020

Powiat Kolbuszowski (1 Placówka)

LO 2 w Kolbuszowej

hybrydowy system nauczania- klasa 2dp i 2cp zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do 09.10.2020 r.

Miasto Krosno (1 Placówka)

Miejski Zespół Szkół Nr 8
W Krośnie Szkoła Podstawowa

hybrydowy system nauczania klasy i-iii - zdalne nauczanie (7 oddziałów)

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020

Powiat Leżajski (1 Placówka)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 W Leżajsku

hybrydowy system nauczania klasa ivc - zdalne nauczanie (7 oddziałów)

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020

Powiat Lubaczowski (5 Placówek)

ZS W Oleszycach

hybrydowy system nauczania- klasa ii ptż-pr zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 08.10.2020

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 W Oleszycach

hybrydowy system nauczania-klasa ii bs zdalne nauczanie

pozostałe klasy stacjonarnie

do dnia 09.10.2020

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij