Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Urząd Miasta Rzeszowa zachęca do zdalnego załatwiania spraw

Opublikowano: 2020-10-09 15:34:59, przez: admin, w kategorii: Samorządy

W związku z odnotowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem liczby zachorowań na SARS-CoV-2 w naszym mieście oraz w regionie Urząd Miasta Rzeszowa nie jest zamknięty.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

Nadal odbywa się bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa oraz jednostkach organizacyjnych miasta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Jednak wcześniej warto umówić termin wizyty przez telefon.

 

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA RZESZOWA


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
Sekretariat: 17 875 4563
e-mail: km@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.
• Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
• Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
• Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.
• Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania. 
Bezpośrednie numery telefonów:
Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 17 875 4582; 17 875 4583; 17 875 4570
Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578; 17 875 4577
Zgłaszanie nabycia - 17 875 4564, 17 875 4577
Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577; 17 875 4579
Kary pieniężne za brak zgłoszenia zbycia / nabycia oraz nieprzerejestrowanie pojazdu z kraju członkowskiego UE - 17 875 4580; 17 875 4488
Licencje transportowe - 17 875 4561; 17 875 4417
Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4417
Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575; 17 875 4572
Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573; 17 875 4476
Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476; 17 875 4571
Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476; 17 875 4571
Punkty karne, skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - 17 875 4571; 17 875 4476
Skierowania na badania lekarskie psychologiczne, kursy reedukacyjne - 17 875 4572; 17 875 4573
Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488
Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573
Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088


BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ
Sekretariat: 17 875-46-38
e-mail: edg@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.
Bezpośrednie numery telefonów:
CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642, 17 875 4782
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640, 17 875 4631
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644


URZĄD STANU CYWILNEGO
Sekretariat- 17 875-46-13
e-mail: usc@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Pełną informację dotyczącą sposobu załatwiania spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego można uzyskać droga pocztową, e-mailem adres: usc@erzeszow.pl lub telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem telefonu 177 88 99 00, a także bezpośrednio u pracowników merytorycznych pod następującymi numerami telefonów:
Rejestracja urodzeń: sporządzenie aktu urodzenia dziecka, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy tel. 17 875 46 50, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875 46 47,

Rejestracja małżeństw: ustalanie terminu ślubu cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego w formie konkordatowej, wpisywanie zagranicznych aktów małżeństw oraz wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą tel. 17 875 46 07, 17 875 46 21,
Rejestracja zgonów: sporządzenia aktu zgonu oraz wpisywanie zagranicznych aktów zgonu tel. 17 875 46 10, 17 875 44 79
Archiwum: wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego tel. 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55, 17 875 44 37
Zmiana imienia i nazwiska oraz wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń tel. 17 875 46 20
Osoby dokonujące zgłoszenia urodzenia noworodka proszone są o dokonanie zgłoszenia urodzenia za pośrednictwem platformy
e- PUAP, zaś ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym za pośrednictwem platformy
e-PUAP lub drogą korespondencyjną.WYDZIAŁ FINANSOWY
Sekretariat - 17 875 4274
e-mail: fn@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy.
Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:
1.Wymiar podatków:
- osoby prawne: 17 875 4283, 17 875 4253, 17 875 4305, 17 875 4285,
- osoby fizyczne: 17 875 4276, 17 875 4295, 17 875 4244, 17 875 4291, 17 875 4272, 17 875 4267, 17 875 4419, 17 875 4444, 17 875 4290, 17 875 4312, 17 875 4254,
2. Rachunkowość podatkowa:
- kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej - 17 875 4270,
- księgowość osób fizycznych: 17 875 4303, 17 875 4268, 17 875 4281, 17 875 4300,
- księgowość osoby prawne: 17 875 4309, 17 875 4294, 17 875 4263,
- środki transportowe: 17 875 4265.
- ulgi podatkowe: 17 875 4262, 17 875 4377, 17 875 4271
3. Oddział Rachunkowości Należności Niepodatkowych (opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi):
- kierownik 17 875 4486,
- księgowość 17 875 4306, 17 875 4307, 17 875 4515, 17 875 4257, 17 875 4512.WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Sekretariat - 17 875 4388
e-mail: so@erzeszow.pl
ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów
Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.
Bezpośrednie numery telefonów:
Zastępca dyrektora - 17 875 4380
Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4393; 17 875 4381
Przyjmowanie wniosków dowodowych: 17 875 43 90, 17 875 43 95
Odbiór dowodów osobistych: 17 875 43 94 i 17 875 43 99
Udostępnianie danych osobowych- 17 875 4392

Postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania i zameldowania - 17 875 4387, 17 875 4383, 17 875 43 98WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Sekretariat: 17 875 4528
e-mail: gk@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać

w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz

w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej, a także w siedzibie Wydziału pok. nr 1 i 2, jak również:
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Galerii Handlowej „Nowy Świat”
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall”, ul. Kopisto 1,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, al. Rejtana 65,
- w Punkcie Obsługi Mieszkańców UM w „ Galerii Rzeszów”, al. Piłsudskiego 44,
- w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1,
- w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańców, ul. Okrzei 1,


Pomoc w wypełnieniu deklaracji można uzyskać telefonicznie, bądź w siedzibie Wydziału
w pok. nr 1 i 2.
Telefoniczna obsługa spraw dotyczących gospodarowania odpadami oraz deklaracji:
17 875 45 07, 17 875 45 21, 17 875 45 25, 17 875 45 19, 17 875 42 59, 17 875 45 09, 
17 875 44 01, 17 875 45 13, 17 875 44 35, 17 875 45 14, 17 875 44 36, 17 875 45 10WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Sekretariat: 17 875 4425
e-mail: zkr@erzeszow.pl
ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów


INFORMACJE DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ NA MOCY DECYZJI SANEPID-u.
Jeżeli potrzebujesz pomocy polegającej na dostarczeniu Ci do domu produktów żywnościowych, środków czystości, a także leków. Nie masz nikogo, kto mógłby Ci pomóc w tej sytuacji.
Kontakt z urzędem od poniedziałku do piątku w godzinach - 7:30 – 15:30, tel: 17 875 43 85, 17 875 44 34, 17 875 44 32, 17 875 44 25.

INFORMACJE DLA OSÓB WRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY, PODLEGAJĄCYCH OBOWIAZKOWEJ KWARANTANNIE DOMOWEJ.
Jeżeli nie możesz jej odbyć z różnych przyczyn w miejscu zamieszkania, nie masz nikogo w rodzinie lub znajomych, kto mógłby Ci pomóc w tej sytuacji – możesz ją odbyć odpłatnie w hotelu.
Kontakt z urzędem od poniedziałku do piątku w godzinach - 7:30 – 15:30, tel.: 17 875 43 85, 17 875 44 34, 17 875 44 32,17 875 44 25 gdzie otrzymasz kontakt do dyżurujących hoteli.


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Sekretariat- 17 875 4334
e-mail: ar@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Informacja  - 17 875 4320WYDZIAŁ GEODEZJI
Sekretariat: 17 875 4800
e-mail: ge@erzeszow.pl
ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Wszytskie sprawy związane z Wydziałem Geodezji takie jak:
- wypis z rejestru ewidencji gruntów i/lub budynków, kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej - 17 875 4848, 17 875 4849
- obsługa prac geodezyjnych - 17 875 4840,
- obsługa uzgodnień dokumentacji projektowej - 17 875 4880

prowadzone są na bieżąco poprzez kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Geodezji


WYDZIAŁ ZDROWIA
Sekretariat: 17 875 4653
e-mail: zdrowie@erzeszow.pl
ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

Referat Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
- kierownik referatu – 17 875 46 59,
- stanowiska ds. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (PFRON) – 17 875 46 55, 17 875 46 64,
- stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – 17 875 46 56.

Referat Polityki Społecznej:
- kierownik referatu, w tym potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; wyrażanie zgody na sprowadzenie szczątków ludzkich z zagranicy w celu pochowania na cmentarzu zlokalizowanym na terenie Rzeszowa – 17 875 46 52,
- stanowisko ds. nieodpłatnej pomocy prawnej – 17 875 44 72,
- stanowisko ds. programów: Karta Dużej Rodziny oraz Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza” – 17 875 44 82,
- stanowisko ds. organizacji systemu pieczy zastępczej oraz pomocy dziecku i rodzinie – 17 875 46 89.

Samodzielne stanowisko ds. promocji zdrowia i profilaktyki – 17 875 46 08.
Samodzielne stanowisko ds. profilaktyki uzależnień – 17 875 46 57.


WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
Sekretariat: 17 875 4770
e-mail: kst@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIEDZYNARODOWEJ
Sekretariat: 17 875 4742
e-mail: promocja@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Sekretariat: 17 875 4190
e-mail: sr@erzeszow.pl
ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

W sprawach prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.

SPRAWY ZWIAZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, W TYM M.IN.:
-Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie -17 875 41 88
-Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -17875 4187, 17 875 4188, 17 875 4197, 17 875 4243
-Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu- 17 875 4188

SPRAWY ZWIAZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM M.IN.: 
-Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej- 17 875 4189, 17875 4194, 17 875 4367
-Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów- 17 875 4189, 17875 4194, 17 875 4367
-Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego- 17 875 4194
-Wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- 17 875 4194
-Wpis lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych -17 875 4194
-Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb -17 875 4194
-Wydanie zaświadczenia czy grunt, o którym mowa w art.3 ustawy o lasach jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach -17 875 4189, 17875 4194, 17 875 4367

SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNĄ, W TYM M.IN.: 
-Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków- 17 875 4192, 17 875 4193
-Wydawanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów -17 875 4192, 17 875 4193
-Wydawanie decyzji w sprawie zmiany stanu wody na gruncie -17 875 4192, 17 875 4193
-Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 17 875 4192

SPRAWY ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W TYM M.IN.:
-Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nieodpłatnie przekazanego gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa -17 875 4196
-Wydawanie zaświadczenia w sprawie okresów pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracowniczego -17 875 4196
-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej-17 875 4196
-Potwierdzanie umów dzierżawy gruntów zaliczanych do użytków rolnych- 17 875 4196

SPRAWY ZWIĄZANE Z GEOLOGIĄ I GOSPODARKĄ ODPADAMI, W TYM M.IN.:
-Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów -17 875 41 83, 17 875 4186
-Sprawy związane z usuwaniem azbestu -17 875 4183
-Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną -17 875 4186
-Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż -17 875 4186
-Wydawanie pozwoleń zintegrowanych -17 875 4183
-Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji -17 875 4186


WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJACEGO
Sekretariat: 17 875 4636
e-mail: zampub@erzeszow.pl
ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Sekretariat: 17 875 4132
e-mail: ora@erzeszow.pl
ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów


BIURO RADY MIASTA
Sekretariat: 17 875 4736
e-mail: brm@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ INWESTYCJI
Sekretariat: 17 875 4548
e-mail: wi@erzeszow.pl
ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ EDUKACJI
Sekretariat: 17 875 4588

Stypendia szkolne zasiłki szkolne - 17 875 4639
Programy stypendialne Miasta Rzeszowa - 17 875 4614
e-mail: edukacja@erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów


WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY
Sekretariat: 17 875 4175
e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl
ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów


BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ
Sekretariat: 17 875 4494
Z-ca Dyrektora: 17 875 4504
e-mail: oi@erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
tel.: 17 875 45 95, 17 875 47 23
e-mail: mkz@erzeszow.pl
ul. Targowa 3, 35-064 RzeszówJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA

STRAŻ MIEJSKA
dyżurny: 17 875 4670,
Numer alarmowy: 986
e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4900
e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl
ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów


BIURO GOSPODARKI MIENIEM
Sekretariat: 17 875 4695
e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl
Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów


MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
Sekretariat: 17 748 3700
e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów


ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
Sekretariat: 17 748 3744
e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl
pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów


ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
Sekretariat: 17 866 0383
e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

rozkłady jazdy: 17 866 03 35
windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl
bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl
ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

Od dnia 11 maja br. w godzinach 8:00-17:30 w dni robocze czynne będą Punkty Obsługi Podróżnego zlokalizowane przy ul. Lisa Kuli 20 oraz Grottgera 22. Możliwy będzie wyłącznie zakup biletów oraz zapłata za wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej (tzw. mandat) za jazdę bez ważnego biletu. Nie będzie natomiast możliwości złożenia wniosków, reklamacji oraz wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników prosimy zachowanie szczególnych środków ostrożności oraz stosowanie się do informacji przekazywanych przez naszych pracowników. Prosimy o zachowanie przynajmniej 2 metrów odległości od siebie.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133
e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl
ul. Jagiellońska 26
– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 4
- świadczenia rodzinne,
m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894
ul. Jagiellońska 6
Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933
ul. Skubisza 4
Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437
ul. Poniatowskiego 14
- Dział usług opiekuńczych

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33
ul. Poniatowskiego 10
- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2112
ul. Czackiego 2
- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 865 7979
ul. Seniora 2
- Ośrodek Wsparcia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 858 1612
ul. Kochanowskiego 15
- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Sekretariat: 17 853 2913
ul. Staszica 10
- Zespół ds. asysty rodzinnej


MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW
Sekretariat: 17 748 2585
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów


MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
Sekretariat: 17 748 1111
e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl
ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów


RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Sekretariat: 17 748 1515
e-mail: rosir@rosir.pl
ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów


BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Centrala: 17 853 3811
Sekretariat: 17 853 3667
e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl
ul. Jana III Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów


ESTRADA RZESZOWSKA
Sekretariat: 17 853 8004
e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów


MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE
Dyrekcja: 17 748 3650
e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów


RZESZOWSKI DOM KULTURY
Sekretariat: 17 748 3950
e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl
ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów


TEATR MASKA
Centrala: 17 862 6808
Sekretariat: 17 862 5717
e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl
ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów


GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 853 24 45
e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl
ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów


WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE
Centrala: 17 866 9400
Sekretariat: 17 866 9402
e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl
ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów


POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA
Sekretariat: 17 748 4350
e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl
ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij