Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny

Opublikowano: 2020-09-24 19:45:17, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa (KP) budowy S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe.

Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny
Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny
Na trasie S19 Iskrzynia – Miejsce Piastowe nie ma osuwisk, ale teren jest skomplikowany. Wnioski z posiedzenia Zespołu Oceny

 

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Iskrzynia - węzeł Miejsce Piastowe o  dł. ok. 10,3 km. Udział w posiedzeniu, głównie zdalnie wzięli przedstawiciele GDDKiA, wykonawcy, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej oraz instytucji zainteresowanych ocenianym zadaniem inwestycyjnym, a także ekspertów w zakresie osuwisk.

 

W Koncepcji Programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z:

- węzłami drogowymi Iskrzynia i Miejsce Piastowe,

- Obwodem Utrzymania Drogowego (OUD) Miejsce Piastowe,

- obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych (2 estakady, 5 wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad drogą S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt)

- urządzeniami BRD oraz urządzeniami ochrony środowiska, przebudową i rozbudową kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudową i budową infrastruktury technicznej.

 

W związku z tym, że droga ekspresowa S19 będzie przebiegać przez teren różnorodny i skomplikowany pod względem geologicznym, jednym z elementów KP było rozpoznanie geologiczne podłoża. W ramach Koncepcji Programowej wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (liczba wierceń: 1261 szt., łączny metraż wierceń: 9432,4 m, głębokość wierceń: 2,3 -25,0 m) i dokumentację hydrogeologiczną.

 

Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny warunków geologiczno-inżynierskich pod kątem stopnia skomplikowania (złożoności) podłoża. Na tej podstawie stwierdzono, że w podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe (przeważają odcinki o prostych oraz złożonych warunkach gruntowych, warunki skomplikowane występują na odc. w km 57+625 – 57+707 oraz 65+950 – 66+790). W oparciu o przeprowadzone prace geofizyczne stwierdzono również, że na badanym odcinku nie występują tereny osuwiskowe. Wskazano jeden obszar potencjalnie predysponowany osuwiskowo, który po pomiarach w ramach monitoringu powierzchniowego (geodezyjnego) oraz monitoringu wgłębnego uznano jako stateczny.

 

Kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie Koncepcji Programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), a następnie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co GDDKiA planuje jeszcze w tym roku.

 

   

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij