Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Czas pracy kierowcy – najczęściej zadawane pytania

Opublikowano: 2020-09-23 07:25:04, przez: admin, w kategorii: Praca

Chociaż ogólne zasady dotyczące czasu pracy kierowcy wynikają z ustawy, to jednak budzą one wiele wątpliwości. Regulacje dotyczące czasu pracy w tym zawodzie są znacznie bardziej skomplikowane niż w innych branżach. Jakie zagadnienia budzą największe wątpliwości?

Fot. materiały prasoweFot. Materiały prasowe
Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

 

Czas pracy kierowcy – zasady ogólne

Czas pracy kierowcy: jakie są ogólne zasady? Kierowca musi przestrzegać dobowego i tygodniowego czasu pracy. W ciągu doby może prowadzić przez 9 godzin. Maksymalnie dwa razy w tygodniu czas ten może jednak zostać wydłużony do 10 godzin. W ciągu tygodnia okres ten może wynieść łącznie do 56 godzin, lecz w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni nie wolno przekroczyć 90 godzin. Wraz z godzinami nadliczbowymi czas pracy kierowcy w ciągu maksymalnie 4 miesięcy nie może przekraczać normy wynoszącej średnio 48 godzin na tydzień. Każdego dnia kierowcy przysługuje 45- minutowa przerwa po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu. W każdej dobie kierowcy przysługuje co najmniej 11 godzinny odpoczynek. Może on jednak zostać podzielony na dwie części, z których jeden będzie trwał nieprzerwanie co najmniej 3 godziny, a drugi 9 godzin. Po sześciu 24- godzinnych okresach pracy (144 h) następuje konieczność wykonania odpoczynku tygodniowego. Odpoczynek ten powinien wynosić co najmniej 45 h, może on jednak zostać skrócony do minimum 24 h. Skrócenie to należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem, stanowiącym różnicę pomiędzy faktycznym odpoczynkiem a regularną pauzą tygodniową (45 h).

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy to nie tylko okres, w którym prowadzi on pojazd. Jest to również czas, gdy pozostaje on do dyspozycji firmy – na przykład, gdy dowożony jest do miejsca postoju samochodu w miejscu innym niż baza pracodawcy lub też w przypadku przewozu w załodze. Okres ten należy udokumentować przed rozpoczęciem jazdy. Wliczany jest czas, kiedy następuje załadunek lub rozładunek pojazdu i nadzór nas załadunkiem i rozładunkiem. Wszelkiego rodzaju działania spedycyjne, niezbędne formalności administracyjne, obsługa codzienna pojazdu i inne prace niezbędne do wykonywania zadania służbowego również zaliczane są do czasu pracy.

Do czasu pracy nie wlicza się natomiast dyżurów, podczas których kierowca nie wykonuje pracy, a także nieusprawiedliwionych postojów. Dobowy nieprzerwany odpoczynek także nie jest wliczany do czasu pracy kierowcy.

 

 

Pozostałe wątpliwości

Wiele wątpliwości budzi ustalenie pory nocnej. Ustalana jest ona przepisami wewnętrznymi zakładu, jak np. regulamin pracy. Pracodawca zobowiązany jest do ustalenia dwóch niezależnych od siebie zakresów godzin pory nocnej. Pierwszy z nich to pora nocna, podczas której ustala się dopuszczalny wymiar godzin pracy w nocy. Z przedziału czasu od godziny 00 do 7 rano należy wybrać 4 godziny. Czas pracy kierowcy, który jest wykonywany w tych godzinach, chociażby cząstkowo, nie może przekroczyć 10 godzin na dobę. Drugi zakres godzin pracy w godzinach nocnych to pora nocna, na czas której ustalane jest dodatkowe wynagrodzenie za czas pracy w nocy. Pracodawca wybiera 8 godzin z zakresu czasu od 21 do 7 rano. Kierowcy pracującemu w tym czasie przysługuje 20% dodatek do wynagrodzenia zasadniczego. Jeżeli w tym czasie wypadną mu godziny nadliczbowe, to dodatek wynosi 100%.

 

Czas pracy kierowcy musi być ściśle przestrzegany i dokumentowany, gdyż podlega weryfikacjom przez Inspekcję Transportu Drogowego, Policję, Straż Graniczną, a nawet Służbę Celną. Za nieprzestrzeganie i nieprawidłowo prowadzoną ewidencję grożą surowe kary.

 

Artykuł partnera

 

Więcej o: kierowca

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij